קווי הולכה לשפכים

קווי ההולכה של השפכים הם הבסיס לאיסוף ותיעול השפכים מבתי התושבים לקווי הביוב הראשיים ומשם לפתרונות הקצה של כל יישוב (מתקני טיהור שפכים/תחנות שאיבה מקומיות וראשיות).

אגף תשתיות זורמות אחראי לבדיקה, אישור ופיקוח על כל התוכניות הקשורות למערכות ההולכה של השפכים, החל מתוכניות אזוריות דרך תוכניות של יזמים וכלה בבתים פרטיים.

מחלקת שפכים עוסקת בתחזוקת קווי הביוב, פתיחת סתימות, ניקויי קווים, צילום ותיקון של קווים פגועים, חידוש קווים, תיקון תאי בקרה פגועים. המחלקה מטפלת רק בקווי הביוב הראשיים ולא בקווי הביוב הפרטיים.

כמות סתימות הביוב שמטופלת בשנה עומדת על כ 1,300 סתימות. לסתימות הביוב גורמים שונים כגון: כניסת שורשים למערכת, שברים בקווים, לכלוך שהצטבר ונערם, מגבונים שמושלכים למערכת.

לצורך הטיפול בסתימות הביוב המחלקה מפעילה צוות פנימי וקבלן חיצוני. ישנו גם קבלן שבת (לא יהודי) כדי לתת מענה בשבתות וחגים.

תחנות שאיבה לשפכים

תפקידם של תחנות השאיבה לשפכים הוא לשנע את השפכים היכן שאי אפשר להשתמש בכוח הכבידה (גרביטציה). ישנן תחנות קטנות שתפקידן להעביר שפכים של שכונות בתוך היישוב, וישנן תחנות שאיבה ל כל היישוב ופעמים אף תחנות אזוריות שתפקידן לשאוב את השפכים למתקנים וקווי ביוב אזוריים.

אגף תשתיות זורמות אחראי לבדיקה, אישור, פיקוח וליווי של כל התוכניות של תחנות שאיבה חדשות.

מחלקת שפכים מתחזקת בצורה סדירה את כל תחנות השאיבה של המועצה, מדובר ב 45 תחנות שאיבה. התחזוקה כולל: ביקורים קבועים לצורך מעקב, פינויי פסולת ממתקני הקדם של התחנות, מעקב על לוחות החשמל והבקרה, שיפוץ יזום של המכלולים האלקטרומכניים.

לרובם הגדול של תחנות השאיבה יש מערכות בקרה המדווחות על מצב התחנה ועל תקלות שונות בצורה רציפה (ON LINE). בתחנות הקרובות לבתי תושבים מותקנות מערכות לאיסוף ונטרול ריח.