טופס הערעור מיועד למי שקיבל תשובה שלילית על הבקשה להחזרי נסיעות ומעוניין לערער על ההחלטה. תשובה תתקבל תוך 15 יום.

פרטי ההורה

 

 
פרטי התלמיד