פרטי ממלא הטופס

 

פרטי התאמות הנגשה טכנולוגיות
אני מאשר בזאת שבמסגרת ההנגשה הפרטנית, בני/בתי קיבל/ה

 
הצהרה
לפיכך הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי:
1. התאמות הנגישות נמסרו בהשאלה לשם שימוש בלעדי של בני/בתי לצרכי למידה במסגרת החינוכית בה הוא לומד.
2. במידה והצוות במסגרת החינוכית יקבע שהתאמות הנגישות אינן נותנות את המענה הנדרש לצרכי נגישות התלמיד או שהתלמיד אינו זקוק להנגשה שאושרה לו, יוחזר הציוד למתי"א/ מתי"א מתמחה ללקויי ראיה/מרכז טיפולי-חינוכי מחוזי לתלמידים עם כבדי שמיעה וחרשים לשם השאלה לתלמידים אחרים.
3. הנני מתחייב שילדי יגיע באופן יומיומי עם התאמות שנרכשו עבורו למסגרת החינוכית, בהתאם להנחיות הצוות החינוכי.
4. הנחיות הרשות המקומית/הבעלות בנוגע לביטוח ואחריות ידועות לי. 
5. במקרה של גניבת הציוד הטכנולוגי, עלי להגיש אישור תלונה מהמשטרה.
6. הנני מתחייב לדווח באופן מיידי למסגרת החינוכית ולרשות המקומית/בעלות על כל אירוע של נזק למכשיר וזאת, בהתאם לתנאי הביטוח.
7. הנני מתחייב/ת שלא למכור ו/או לא להשאיל, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את המכשיר לשום גורם אחר. 
 
Browser not supported
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרינת פריברט - רכזת חנ"מ במגזר החרדי בטלפון 029977188 שלוחה 3 או בפנייה מקוונת >>