מתחתנים? מזל טוב!

איך נרשמים לנישואין?

רישום הנישואין - כל מה שרצית לדעת

מה כולל תהליך הרישום?

 1. רישום בטופס מקוון של המשרד לשירותי דת.
 2. רישום בטופס מקוון של המועצה הדתית לחתן/כלה.
 3. פגישה במועצה הדתית או עם הרב הרושם הכוללים מסירת פרטי החתן והכלה הנדרשים בפתיחת תיק הנישואין.
 4. הצהרה בפני הרב הרושם על אמיתות הפרטים.
 5. עדות של 2 עדים על מצבם המשפחתי של כל אחד מהנרשמים לנישואין.
 6. קביעת מועד הנישואין.
 7. תאום הרב מסדר הקידושין.
 8. תשלום אגרה.

מהם המסמכים הנדרשים לצורך הרישום?

 1. צילומי תעודות זהות של 2 בני הזוג כולל ספח.
 2. תמונות פספורט של 2 בני הזוג.
 3. תעודות נישואין של ההורים, של כל אחד מבני הזוג.
 4. במקרים מיוחדים תעודה המעידה על המקרה המיוחד.

מה גובה אגרת התשלום?

גובה האגרה הינו 714 ש"ח.


מי זכאי להנחה ומהו גובה ההנחה?

זכאים להנחה:

 1. חייל בשירות סדיר או שירות לאומי
 2. סטודנט או תלמיד ישיבה עד גיל 30
 3. עולה חדש בשנתיים הראשונות לעליתו ארצה
 4. בעל נכות בהצגת תעודת נכות, עיוור או לקוי ראיה
 5. מקרה סעד המוכר בלשכה לשרותים חברתיים

על כל בעל זכות להנחה להציג תעודה או אישור המעידים על היותו זכאי. את התעודה/האישור ניתן להגיש בפגישה עם המועצה הדתית או עם הרב הרושם.

סכום לאחר ההנחה: 428 ש"ח.


מי הם העדים המורשים להעיד עבורנו בתיק הרישום?

יש לבדוק התאמתם לעדות עם הרב הרושם (כדאי לפני קביעת המועד למתן העדות).