מתחתנים? מזל טוב!

איך נרשמים לנישואין?

רישום הנישואין - כל מה שרצית לדעת

מה כולל תהליך הרישום?

 1. רישום בטופס מקוון של המשרד לשירותי דת.
 2. רישום בטופס מקוון של המועצה הדתית לחתן/כלה.
 3. פגישה במועצה הדתית או עם הרב הרושם הכוללים מסירת פרטי החתן והכלה הנדרשים בפתיחת תיק הנישואין. ניתן להיפגש עם הרב הרושם שהוא רב הישוב במשרדו ובמקרה כזה אין צורך להגיע למשרדי המועצה.
 4. הצהרה בפני הרב הרושם על אמיתות הפרטים.
 5. עדות של 2 עדים על מצבם המשפחתי של כל אחד מהנרשמים לנישואין.
 6. קביעת מועד הנישואין.
 7. קביעת מיקום הנישואין.
 8. תאום הרב מסדר הקידושין.
 9. תשלום אגרה – ניתן לשלם במשרדי המועצה הדתית במזומן או בטלפון 02-5913900 בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.

שימו לב:

על בני הזוג להירשם לנישואין יחד באותו מקום.

לאחר החתונה – יש לבוא עם העתק הכתובה ולקבל אישור מקורי במקום או בדואר.


מהם המסמכים הנדרשים לצורך הרישום?

 1. צילומי תעודות זהות של 2 בני הזוג כולל ספח.
 2. תמונות פספורט של 2 בני הזוג.
 3. תעודות נישואין של ההורים, של כל אחד מבני הזוג.
 4. במקרים מיוחדים תעודה המעידה על המקרה המיוחד.

מה גובה אגרת התשלום?

גובה האגרה הינו 767 ש"ח. ניתן לשלם במשרדי המועצה הדתית במזומן או בטלפון 02-5913900 בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.


מי זכאי להנחה ומהו גובה ההנחה?

זכאים להנחה:

 1. חייל בשירות סדיר או שירות לאומי
 2. סטודנט או תלמיד ישיבה עד גיל 30
 3. עולה חדש בשנתיים הראשונות לעליתו ארצה
 4. בעל נכות בהצגת תעודת נכות, עיוור או לקוי ראיה
 5. מקרה סעד המוכר בלשכה לשרותים חברתיים

על כל בעל זכות להנחה להציג תעודה או אישור המעידים על היותו זכאי. את התעודה/האישור ניתן להגיש בפגישה עם המועצה הדתית או עם הרב הרושם.

אין כפל הנחות.

סכום לאחר ההנחה: 460 ש"ח.

ניתן לשלם במשרדי המועצה הדתית במזומן או בטלפון 02-5913900 בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.


מי הם העדים המורשים להעיד עבורנו בתיק הרישום?

לאחר הרישום לנישואין, יש להפנות אל רשם הנישואין שני עדים יהודים (גברים או נשים מעל גיל 18) שיעידו על רווקותם או על פניותם.

יש לבדוק התאמת העדים לעדות עם הרב הרושם (כדאי לפני קביעת המועד למתן העדות).

 • העדים אינם יכולים להיות קרובי משפחה של הזוג או קרובי משפחה בניהם.
 • העדים יכולים להיות אותם עדים לשני בני הזוג.
 • העדים יכולים להגיע ללא הזוג למשרדי המועצה הדתית בשער בנימין או לרב הישוב.
 • על העדים להצטייד בתעודת זהות.
 • לעדות על הרווקות יש תוקף של שלושה חודשים בלבד.