נוהל קבלת תעודת כשרות

  1. בעל העסק ימלא את הטופס המקוון המצורף מטה.
  2. הודעת עדכון על סטטוס הבקשה (המשך התהליך או השלמת פרטים) תישלח בתוך 10 ימי עבודה מיום שליחת הטופס.
  3. תתואם פגישה בבית העסק עם מפקח הכשרות האזורי.
  4. לאחר השלמת כל המידע והתנאים שיפורטו על ידי המפקח יש לחתום על התחייבות המבקש במשרדי המועצה הדתית ולשלם אגרת כשרות.
  5. בסיום התהליך תונפק תעודת כשרות לבית העסק.

הגשת בקשה לתעודת כשרות

טופס זה מיועד לעסק המבקש לקבל תעודת כשרות בשטח המועצה האזורית מטה בנימין.
אין במילוי הטופס הזה כל התחייבות מאת המועצה הדתית להעניק תעודת כשרות לעסק המבקש, אלא לאחר בדיקת הטופס, אימות הנתונים, ביקור מפקח הכשרות ועמידה של העסק בכל התנאים הנדרשים על ידנו.
אנא, מלא את הפרטים במדויק כדי למנוע תקלות מיותרות. מילוי שגוי של הנתונים עלול לגרום עיכוב בבדיקות התאמת העסק לקבלת תעודת הכשרות.
 

פרטים על העסק

סוג כשרות (חובה) שדה חובה

רמת כשרות (חובה) שדה חובה

עיר/ישוב, רחוב, מספר

פרטים על בעל העסק, מורשה חתימה ומנהל העסק

בעלים

רחוב, מספר, עיר/ישוב

 

מורשה חתימה

רחוב, מספר, עיר/ישוב

 

מנהל העסק

רחוב, מספר, עיר/ישוב

 

פרטים על מגיש הבקשה

תפקיד בעסק (חובה) שדה חובה

רחוב, מספר, עיר/ישוב

תיאור כללי של העסק

בחלק זה יש להתייחס לסוגי המאכלים ודרך הכנתם, חומרי הגלם המשמשים ליצור האוכל, סוגי המכשירים במטבח (תנורים, מקררים, כיריים חשמליות, מטגנת וכו')

פרטים לגבי סוג העסק

בחר/י את סוג העסק ופרט/י (חובה) שדה חובה
 

פרטים ומידע נוסף

פרטים על המבשלים במטבח (חובה) שדה חובה
שם מלאת.זלאוםכתובת(רחוב, מס/,ישוב/עיר

אנא מלא/י את שעות הפתיחה של העסק (חובה) שדה חובה
יוםשעת פתיחהשעת סגירה

אנא מלא/י את שעות הפתיחה של המטבח (חובה) שדה חובה
יוםשעת פתיחהשעת סגירה

בחתימתי על בקשה זו אני מתחייב כי העסק יהיה סגור משעתיים לפני כניסת שבת או מועד, ויפתח לפחות חצי שעה לאחר צאת השבת או המועד

רשימת חומרי גלם ומוצרים (חובה) שדה חובה
שם המוצרשם היצרןתעודת הכשר רבנותהערות

לידיעה בלבד!

חלק זה ימולא רק לאחר אישור מחלקת הכשרות ובנוכחות עובד המועצה הדתית
נא לעבור לכפתור "שלח/י"
 

 

 
אני, עובד המועצה הדתית, מאשר כי הנ"ל חתם בפניי על טופס זה.