בקשה זו מיועדת למילוי על ידי רשויות/עיריות המבקשות לשבץ תלמידי חינוך מיוחד ברשות מטה בנימין.
 

פרטי מגיש הבקשה

פרטי ההורה

 

 

פרטי התלמיד

מין (חובה) שדה חובה

 

פרטי הבקשה

 

 
צירוף מסמכים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:
רינת פריברט רכזת חינוך מיוחד מגזר חרדי בטלפון 02-9977188 שלוחה 3 או בפנייה מקוונת
יוליה ברגר רכזת חינוך מיוחד לגיל הרך מעונות וגנים (מ"מ+ממ"ד גן-א) בטלפון 02-9977188 שלוחה 4 או בפנייה מקוונת
רונית סגל רכזת חינוך מיוחד ממ"ד ומ"מ (ב-יב) בטלפון 02-9977188 שלוחה 2 או בפנייה מקוונת