עמוד זה מאפשר לעקוב אחר הליכים שונים: (בקשה להיתר, בקשה לטופס 4 , בקשה למידע וכו')

  • יש לבחור את שיטת האיתור (מספר בקשה, כתובת או מגרש) ולהזין את הנתונים הנדרשים. (מומלץ לפי מס' בקשה).
  • בבחירת סוג בקשה יש להשאיר "הכול"
  • יש ללחוץ על הכפתור "הצג".
  • יש ללחוץ על הבקשה הרלוונטית.
  • יש להזין מס' ת.ז  וללחוץ "צפייה"

אתם בתוך הבקשה - במה תרצו לצפות?

מעקב אחר הליך בקשה להיתר? יש לגלול לגליון דרישות.  

מעקב אחר בקשה למידע? יש לגלול לגליון דרישות למידע.

מעקב אחר הליך טופס 4? יש לגלול  לגליון דרישות לטופס 4.