הסבר ומסמכים נדרשים לטופס 4

מהו טופס 4

טופס 4 הינו טופס אישור להספקת תשתיות חשמל, מים וטלפון.מסמכים ואישורים נדרשים - תושב

 • תצהיר עורך הבקשה להיתר בנייה- יש להוריד למלא ולצרף לטופס המקוון
 • תצהיר אחראי לביצוע שלד - יש להוריד למלא ולצרף לטופס המקוון
 • מפת מדידה ( AS MADE) מפת מדידה לאחר סיום הבנייה בקבצי PDF + DWG ממודד מוסמך
  - מידות: המבנים, המגרש, חניות, קשירות המבנים לגבול מגרש
  - גבהים: גובה גג, גובה רצפה, קירות פיתוח, פיתוח שטח.
  - יש לשרטט את שכבת הגבול בשכבת M1802
  - יש לשרטט את שכבת המבנה בשכבת M1802
 • בדיקת מעבדת בטון: בכל הקומות – יסודות, רצפה, כולל רצפת ממ"ד, עמודים, וקירות ממ"ד, תקרות, כולל תקרת ממ"ד.
 • בדיקת מעבדה לאטימות ממ"ד
 • אישור שטיפה וחיטוי מערכת מים – על ידי מורשה משרד הבריאות.
 • אישור יישוב למתן טופס 4
 • אישור איגוד ערים לגז ראדון (במידה ונדרש בהיתר הבניה).
 • אישור מערכת הגז – על ידי מתקין מורשה. (במידה ואין מערכת גז, יש לצרף תצהיר שאין)
 • במקרה שקיימת מעלית במבנה, יש להביא אישור מכון התקנים
 • לאחר המצאת כל האישורים הנדרשים, תיערך בדיקה בשטח של המחלקות הרלוונטיות.

מסמכים ואישורים נדרשים - יזמים/תעשייה/מבני ציבור

 • תצהיר עורך הבקשה להיתר בנייה- יש להוריד למלא ולצרף לטופס המקוון.
 • תצהיר אחראי לביצוע שלד - יש להוריד למלא ולצרף לטופס המקוון.
 • מפת מדידה ( AS MADE) מפת מדידה לאחר סיום הבנייה בקבצי PDF + DWG ממודד מוסמך.
  - מידות: המבנים, המגרש, חניות, קשירות המבנים לגבול מגרש.
  - גבהים: גובה גג, גובה רצפה, קירות פיתוח, פיתוח שטח.
  - יש לשרטט את שכבת הגבול בשכבת M1802
  - יש לשרטט את שכבת המבנה בשכבת M1802
 • בדיקת מעבדת בטון: בכל הקומות – יסודות, רצפה, כולל רצפת ממ"ד, עמודים, וקירות ממ"ד, תקרות, כולל תקרת ממ"ד.
 • אישור הג"א לאכלוס.
 • בדיקת מעבדה לאטימות ממ"ד.
 • אישור שטיפה וחיטוי מערכת מים – על ידי מורשה משרד הבריאות.
 • אישור יישוב למתן טופס 4.
 • אישור איגוד ערים לגז ראדון (במידה ונדרש בהיתר הבניה).
 • אישור מערכת הגז – על ידי מתקין מורשה. (במידה ואין מערכת גז, יש לצרף תצהיר שאין).
 • אישור אכלוס כיבוי אש.
 • אישור בטיחות מיועץ בטיחות.
 • אישור נגישות מיועץ נגישות.
 • במקרה שקיימת מעלית במבנה, יש להביא אישור מכון התקנים.
 • לאחר המצאת כל האישורים הנדרשים, תיערך בדיקה בשטח של המחלקות הרלוונטיות.

דגשים נוספים

 • טופס 4 יונפק לאחר שהמחלקות הרלוונטיות אישרו ולאחר שכל הטפסים הוגשו ואושרו.
 • על מנת לזרז את ההליך, יש לפתוח בקשה רק כאשר עבודות הבנייה והפיתוח הסתיימו.
 • בקשה לטופס 4 הינו תהליך הנדסי. מומלץ מאוד שהתהליך יבוצע על ידי איש מקצוע כגון מגיש הבקשה להיתר, וזאת על מנת לחסוך אי הבנות ואי נעימויות בתהליך.

פרטי מגיש הבקשה

פרטי הבקשה

צירוף קבצים

יש להוריד, למלא ולצרף לטופס המקוון.

יש להוריד, למלא ולצרף לטופס המקוון.

מפת מדידה לאחר סיום הבניה בקובץ PDF ממודד מוסמך.

מפת מדידה לאחר סיום הבניה בקובץ DWG, ממודד מוסמך.

בכל הקומות – יסודות, רצפה, כולל רצפה ממ"ד, עמודים, וקירות ממ"ד, תקרות, כולל תקרת ממ"ד.

על ידי מורשה משרד הבריאות.

על ידי מתקין מורשה. (במידה ואין מערכת גז, יש לצרף תצהיר שאין).

יש להביא אישור מכון התקנים. לאחר המצאת כל האישורים הנדרשים, תיערך בדיקה בשטח של המחלקות הרלוונטיות.

(במידה ונדרש בהיתר הבנייה)

 

לאחר המצאת כל האישורים הנדרשים, תיערך בדיקה בשטח של המחלקות הרלוונטיות.