איך מתחילים?

מתי צריך היתר בניה?

 • בניית מבנה חדש
 • הריסת מבנה קיים ו/או הקמתו מחדש/הסדרת מצב קיים/תוספת בנייה
 • כל שינוי בקירות חיצוניים של המבנה – פתיחת חלון בקיר חיצוני, קירוי או סגירה של מרפסת וכדומה.
 • שינויים פנימיים המשפיעים על שטח הדירה, פוגעים בשלד הבניין או בשטחים המשותפים.

בקצרה על התהליך

תהליך רישוי הבנייה מורכב מ-5 אבני דרך מרכזיות:

 • התקשרות עם עורך בקשה.
 • קבלת מידע להיתר.
 • תכנון והגשת בקשה להיתר.
 • קבלת היתר בנייה.
 • מהלך הביצוע.

אני צריך היתר בניה - מה עושים?

מתקשרים עם עורך בקשה

מתקשרים עם עורך בקשה

מיהו עורך בקשה?

עורך בקשה יכול להיות אדריכל/מהנדס/הנדסאי (בניין או אדריכלות), אשר יתכנן את הבנייה וילווה את תהליך הרישוי.


מדוע עליי להתקשר עם עורך בקשה?

 רק עורך בקשה מוסמך להגיש בקשות לועדה המקומית לתכנון ולבנייה.שלב א' - פתיחת תיק מידע

שלב א' - פתיחת תיק מידע

בקשת תיק מידע

תיק מידע – כולל את ההוראות והנחיות לכל תהליך הרישוי - ניתן לקבל רק בליווי בעל מקצוע אדריכל/מהנדס.

שימו לב, כדי להמשיך בתהליך היתר בניה יש צורך באישור תיק המידע ע"י צוות מדור מידע. בכל שלב תקבלו עדכון בדוא"ל.

איך מבקשים תיק מידע? באתר המועצה באמצעות טופס בקשה לתיק מידע >>

דף מידע: במידה ותרצו רק לדעת את זכויות הבניה המותרות לנכס, תוכל לבקש את דף המידע  הכולל את זכויות הבניה במגרש. התושב יכול לבקש את דף המידע דרך בקשה לקבלת תכנית בנייה - תושב >>


מה צריכה לכלול הבקשה לתיק מידע?

עבור תיק מידע עורך הבקשה יתבקש לצרף קבצים שעומדים בתנאים הבאים:

 • מפת מדידה בפורמט DWG+PDF
 • המדידה תיעשה על ידי מודד מוסמך
 • מפת מדידה עדכנית שנמדדה עד 12 חודשים אחורה מיום פתיחת הבקשה באתר
 • המפה תהיה  משורטטת בשכבות עפ"י המפרט למיפוי לאומי

מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

לאחר צירוף ומילוי הפרטים הנ"ל בקשתכם תועבר לטיפולו של צוות המידע – בכל שלב תקבלו עדכון בדוא"ל.

עמדתם בתנאי הסף? בקשתכם מועברת לבדיקה ולהכנת תיק מידע.

לא עמדתם בתנאי הסף? תקבלו בדוא"ל גיליון דרישות המפרט את החוסרים כדי לעמוד בתנאי הסף. לאחר תיקון והשלמת דרישות תנאי הסף תוכלו להמשיך בתהליך להכנת תיק מידע.

בסיום תהליך הכנת תיק המידע תקבלו בדוא"ל הודעת אישור – כעת עורך הבקשה יכול להתחיל לתכנן את בית חלומותיכם.


כמה זמן עד לקבלת תיק מידע?

45 ימי עבודה לאחר שתוקנו כל הדרישות בגיליון הדרישות.


כיצד ניתן לעקוב אחר הבקשה?

תקבלו מספר בקשה ותוכלו לעקוב אחריה באמצעות מערכת לאיתור מידע, כן תקבלו עדכונים בדוא"ל.


לכמה זמן המידע תקף?

לשנתיים מיום קבלתו.שלב ב' - מגישים בקשה להיתר

שלב ב' - מגישים בקשה להיתר

מתי ניתן להגיש את הבקשה להיתר?

ניתן להגיש את הבקשה להיתר רק לאחר אישור תיק המידע להיתר.

עורך הבקשה שלכם יגיש תכנית אדריכלית הנקראת הרמוניקה (גרמושקה) התכנית תוגש למחלקת רישוי היושבת בבניין המועצה לידי מזכירת הועדה.

ניתן להגיש בימים א'-ה' בין השעות 8:00-14:30.
ניתן להגיש בתיבה הנמצאת בכניסה למועצה בימים א-ה' 24 שעות ביממה.


הליך הבקשה להיתר

בדיקת תנאי סף
הרמוניקה נדרשת לעבור בדיקת תנאי סף (כ-10 ימי עבודה):
1. בדיקת מפקח – שיגיע אליכם למגרש המבוקש לצורך בדיקת התאמה בין התכנית שהוגשה ולמצב הקיים בשטח (אל דאגה, במידת הצורך הפקח יצור קשר לפני הגעתו)
2. בדיקת רישוי לתנאי סף – במידה והתכנית לא תעבור את תנאי הסף יינתנו הנחיות בהתאם ותקבלו עדכון בדוא"ל

בדיקת תכנית ההגשה להיתר
התכנית עברה את תנאי הסף, עכשיו נוכל להתחיל בבדיקה. כל תיק שנפתח ברישוי משובץ לאחראית בקשה להיתר אשר תלווה אתכם לאורך התהליך עד לקבלת ההיתר.
כמה זמן לוקח התהליך?
תהליך בדיקה ראשונה לוקח כ-45 ימי עבודה. לאחר סיום הבדיקה ישלח בדוא"ל לתושב ולעורך הבקשה דף גיליון דרישות – סריקה של התכנית עם הערות תישלח אל העורך לתיקון.
מהו גיליון דרישות?
גיליון דרישות מורכב משלושה פרקים:
פרק א' – חתימות
פרק ב' – טפסים
פרק ג' – הערות שרטוט
כיצד אתם יכולים לעזור ולזרז את התהליך?
לוודא מול עורך הבקשה שלכם את מועד הגשת התכנית המתוקנת וקידום חתימות והגשת טפסים.
אפשר להיפגש עם אחראית הבקשה?
במידת הצורך רק עורך הבקשה יכול לתאם פגישה טלפונית/וידאו/פרונטלית. ניתן לתאם פגישה באמצעות זימון תורים
ניתן לצפות בגיליון הדרישות באמצעות מערכת לאיתור בקשה
כעת עורך הבקשה שלכם מתקן את התכנית לפי דרישות הגיליון. כשעורך הבקשה יגיש תכנית מתוקנת תקבלו עדכון בדוא"ל.
עורך הבקשה סיים את התיקונים – מה עכשיו?
עורך הבקשה סיים את התיקונים בפרק ג'? מעולה!
יש להדפיס את התכנית המתוקנת ולהגישה לבדיקת השלמה (הדפסה והגשה יכולה להתבצע על ידכם או ע"י עורך הבקשה).
שימו לב!
- בדיקת השלמה תתבצע ע"י בודקת התכנית עד 14 ימי עבודה.
- במידה והתכנית לא תתוקן במלואה – גיליון הדרישות יעודכן וישלח שוב לעורך הבקשה.
- התהליך ימשך עד תיקון כל הדרישות בגיליון הדרישות .
- שיבוץ לועדה יבוצע רק לאחר השלמת פרק ג'.
- החלטת הועדה מתקבלת לאחר 30 ימי עבודה.

שלבי סיום
כאשר יתוקנו ויושלמו כל הדרישות תתבקשו להדפיס 2 תכניות סופיות ולהחתים עליהם בחתימות מקוריות וידניות –
1. עורך הבקשה (בעל מקצוע)
2. מבקש (תושב)
3. מהנדס מתכנן (בעל מקצוע)
4. אחראי לביצוע (בעל מקצוע)
5. הסתדרות (חטיבה להתיישבות), מנהל אזרחי
6. שכנים (במידת הצורך)
- חתימות אלו נדרשות (בין השאר) בפרק א' אבל החתימות הנ"ל מבוקשות רק ב-2 התכניות הסופיות להוצאת היתר בניה.
- את שאר החתימות והמסמכים שנדרשים בגיליון הדרישות בפרק א' ו-ב' ניתן להחתים ולהגיש תוך כדי התהליך.
תהליך ההחתמה יכול להתבצע על ידכם או ע"י עורך הבקשה.
את התכניות הסופיות יש להגיש למחלקת רישוי.שלב ג' - אגרות

לאחר קבלתן יופק טופס אגרה

האגרה משתנה:

 • בהתאם למ"ר המבוקש בתכנית
 • בהתאם לתב"ע החלה על המגרש
 • בהתאם לאופי הבקשה

האגרה צמודה למדד ומתעדכנת כל חודש.

האגרה תישלח אליכם בדוא"ל וניתן לשלמה במחלקת גביה בטלפון 02-9977242 או בדואר אלקטרוני [email protected] (אודליה). שעות מענה טלפוני: ראשון עד חמישי 8:30-14:00.


שלב ד' - קבלת ההיתר

בשעה טובה! הקבלה התקבלה בועדה

ההיתר מופק ועובר להחתמת מהנדס המועצה וראש המועצה.

סבב חתימות זה יימשך כ-10 ימי עבודה.

ההיתר ישלח אליכם הביתה בדואר רשום ובנוסף, תקבלו סריקה של ההיתר לדוא"ל.

בהצלחה!


עבודות הפטורות מהיתר

ישנן מספר עבודות בנייה שמצריכות דיווח בלבד לוועדה המקומית, בהתאם להנחיות בקובץ המצורף. 

 


יצירת קשר

מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00

זמני קבלת קהל
זימון תור לרישוי בניה
זימון תור לתכנון

מטה הנדסה

טבלת אנשי קשר - מטה הנדסה
שם תפקיד טלפון דוא"ל
בן סומך מהנדס המועצה 02-9977107
איתי ינאי סגן מנהל אגף הנדסה 02-6492863
עידית מולג'נוב מזכירת המהנדס 02-9977107
רחלי לייכטר מנהלת מחלקת תיאום ובקרה 02-9977107
לירון ליידרמן רכזת תמרור 02-6492863
שני בן שמחון רכזת נגישות 02-6492863
שריאל פריברט אחראית ארכיב 02-9977249

פיקוח

טבלת אנשי קשר - פיקוח
שם תפקיד טלפון דוא"ל
דניאל דוידוב מנהל מחלקת פיקוח 02-9977112
הודיה קקון מזכירת מחלקת פיקוח 02-9977112
דוד קידר מפקח מחלקת פיקוח 02-9977112
סנדרה ג'וב מפקחת מחלקת פיקוח 02-9977112
ניר אלחרר מפקח מחלקת פיקוח 02-9977112
תמיר ליעד הלאלי מפקח מחלקת פיקוח 02-9977112

רישוי

טבלת אנשי קשר - רישוי
שם תפקיד טלפון דוא"ל
תקוה עמר מנהלת מחלקת רישוי 02-9977297
רויטל סבג מזכירת מח' רישוי ומזכירת הועדה לתכנון ובניה 02-9977297
מלכי שטיינמץ בודקת תכניות מחלקת רישוי 02-9977297
אלישבע אוחיון בודקת תכניות מחלקת רישוי 02-9977297
הילה דוד בודקת תכניות מחלקת רישוי 02-9977297
מוריה אליהו מ"מ בודקת תכניות מח' רישוי 02-9977297
טל הירשברג מידענית 02-9977297
אביה בלומהוף מידענית 02-9977297

תכנון

טבלת אנשי קשר - תכנון
שם תפקיד טלפון דוא"ל
יעל אלנברג מנהלת מחלקת תכנון 02-9977234
אורטל רענן מזכירת מחלקת תכנון 02-9977234
זמירה דוידי רכזת תב"עות 02-9977234
יעל ספדג בודקת תב"עות 02-9977234
שירן ביבי כהן בודקת תב"עות 02-9977234
אפרת יעקבזון אחראית שטחים ציבוריים 02-9977234
שרה עמאר אחראית הסדרה ויעודי קרקע 02-9977234
בת שבע סמוטני אחראית תשתיות 02-9977234

יזמים

טבלת אנשי קשר - יזמים
שם תפקיד טלפון דוא"ל
אריאל ברייס מנהל מחלקת יזמים 02-9977122
רחל בלקר מנהלת פרוייקטים 02-9977141

רישוי עסקים ופיקוח עירוני

טבלת אנשי קשר - רישוי עסקים ופיקוח עירוני
שם תפקיד טלפון דוא"ל
שושי צוברי מנהלת מחלקת רישוי עסקים ופיקוח עירוני 02-6492739
שרון ברקוביץ רכזת רישוי עסקים 02-9977125
מירית מזרחי מזכירת המחלקה 02-6492738