על כל תושב המחזיק בחיות משק לקבל היתר מהמועצה.

  • ההיתר תקף לשנה אחת בלבד.
  • לטופס יש לצרף כתב הסכמה מהשכנים חתום; יש להדפיסו, להחתים את כל השכנים ולצרף לטופס.
  • נדרש אישור הנהלת הישוב כדי לקבל את ההיתר.
  • נדרש אישור חיסונים ואישור השירות הווטרינרי - בהתאם להוראות המפקח.

שלב 1 - פרטי מגיש הבקשה

שלב 2 - פרטי בעל החיים
במידה ויש מספר סוגי בעלי חיים נא לפרט (חובה) שדה חובה
בעלי חיים נוספים
סוג בעל החייםכמות זכריםכמות נקבותמיקום בעל החיים
שלב 3 - מסמכים נדרשים
יש להדפיס את הטופס המצורף, להחתים את השכנים, לסרוק ולהעלות אותו לבקשה זו בשדה "כתב הסכמה חתום". 
לידיעתך, נדרש לצרף מסמכים לבקשה. טופס שמסמכיו לא יצורפו כמבוקש לא יטופל.

כתב הסכמה חתום על ידי כל השכנים המסכימים לקיומם של בעלי החיים שבמקום.

 

 

 

אישור מזכירות היישוב

שלב 4 - הצהרת מגיש הבקשה


אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

Browser not supported

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מזכירת מחלקת וטרינריה בטלפון 02-9700610 שעות המענה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00 או ב פנייה מקוונת >>