ועדת שיבוץ מתכנסת בתום דיוני ועדות זכאות ואפיון על מנת לבחון את הצרכים של כלל התלמידים שעלו לדיון ולתת שיבוץ מתאים לכל תלמיד/ה.

כל מה שצריך לדעת על ועדת שיבוץ

מהי ועדת שיבוץ

ועדת שיבוץ היא ועדה שמתכנסת בתום דיוני ועדות זכאות ואפיון החל מחודש יוני.

מטרת הועדה לבחון את הצרכים של כלל התלמידים שעלו לדיון ולתת שיבוץ מתאים לכל תלמיד/ה.

ועדת השיבוץ אחראית על השיבוץ של תלמידים שעברו ועדה והוריהם בחרו במסלול של השמה במסגרת חינוך מיוחד- גן חינוך מיוחד, כיתה מיוחדת בביה"ס רגיל וביה"ס חינוך מיוחד .

לגבי תלמידים שהוריהם בחרו במסלול  של סל אישי – השיבוץ נעשה ע"י ההורים בביה"ס של אזור הרישום.


שיבוץ במסגרות בתוך הרשות

ככלל העדפת השיבוץ הוא למסגרות שנמצאות בתחומי הרשות. מידי שנה נעשה מיפוי ובחינת פתיחת מסגרות חדשות – גנים וכיתות.

במידה ואין מענה מתאים במסגרות בתוך הרשות בשיח משותף עם הפיקוח מופנית בקשת השיבוץ לרשות סמוכה.


המסמכים המוצגים בפני הוועדה

המסמכים המוצגים בפני הועדה הם כלל המסמכים שהיו בוועדת זכאות ואפיון של התלמיד. בנוסף, ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים.


ערעור על שיבוץ

לאחר התכנסות פורום ועדת שיבוץ תישלח להורים הודעת שיבוץ. הורה שיש לו השגה (ערעור) על שיבוץ  יש להגיש טופס ערעור על שיבוץ עם נימוקים מפורטים לבקשת המעבר. בקשה זו תעלה בשנית לפורום ועדת שיבוץ.


בקשות הורים לשינוי שיבוץ

הורים רשאים להגיש בקשה לשינוי שיבוץ באמצעות בקשת הורים לשינוי מוסד חינוכי. בקשה זו תבחן ע"י צוות פורום השיבוץ.


בקשת רשויות אחרות לקליטת תלמיד חוץ במוסדות החינוך בבנימין

רשויות יכולות להגיש בקשת לקליטת תלמידי ח"מ מהרשות שלהם לבחינת התאמה למסגרות בבנימין .

את הבקשה יש להגיש באמצעות בקשת שיבוץ לקליטת תלמיד חינוך מיוחד ברשות מטה בנימין בצירוף כל המסמכים. (לא יתקבלו טפסים בדרך אחרת).

בקשות של רשויות אחרות לשיבוצים יעלו לדיון בפורום ועדות שיבוץ ברשות ולאחר הדיון תשלח תשובה לרשות הפונה. לא ימסרו תשובות ישירות להורים.