טבלת אנשי קשר - צמיחה ויישובים
שם תפקיד טלפון דוא"ל
חנה איטח מנהלת האגף 02-6492818
בתאל דוידוב מזכירת האגף 02-6492818
עדן מנשה רכזת תחום קליטת עליה 026492841
רחל לף רכזת תחום קליטת עליה 026492841
פניני בן אלי מלווה יישובים 02-6492818
מתניה צחי מלווה יישובים (מ"מ בחל"ד) 02-6492818
פנינה טי מלווה יישובים 02-6492818
הדס שימל מלווה ישובים 02-6492818
הדסה בנבנישתי מלווה יישובים 02-6492818
יערה שרעבי מלווה יישובים 02-6492818
שני סלסקי מלווה יישובים 02-6492818
שרית מאיר מלווה יישובים 02-6492818