ילדי הגנים זוכים לקבל מדי שבוע העשרה של חוגים והפעלות במסגרת הלימודים בגן. אתם ההורים משלמים תשלום קבוע עבור הפעלות אלו. בכל יישוב דרך התשלום והפעלת החוגים נהגה בדרך אחרת מולכם ההורים אם בתשלום ישיר דרך מזכירות היישוב ואם דרך הגן.

לאחרונה הורה משרד החינוך להסדיר את נושא הפעלת החוגים והתשלומים ובהתאם לכך קיימה המועצה היערכות על מנת לעמוד בהוראות החדשות תוך שמירה על השירות הניתן לילדים ולטובת מפעילי החוגים.

כחלק ממטרות ההסדרה, הגבייה מההורים וכן ההתקשרות עם המפעילים תיעשה בצורה אחידה ומבוקרת על פי כללים קבועים כפי שקבע משרד החינוך (חוזר מנכ"ל מיום 19.8.21). עוד נקבע כי הרשות המקומית היא שתגבה את הסכום מההורים ותקיים את ההתקשרות עם המפעילים. אין אפשרות להשאיר זאת בידי הגנים או מזכירויות היישובים. בהתאם לכך, יצאה המועצה להסדרת העניין.

כמה דברים שחשוב להכיר:

 1. לוח התשלומים המותרים לגבייה והשירות הניתן תמורתם מופיעים לעיונכם בטבלה המצורפת.
 2. המהלך לא משפיע על הסכום אותו משלמים ההורים. (ישנם גנים יחידים בבנימין ששילמו יותר/פחות מהסכומים הנקובים כחלק מבחירת הגן, היישוב וההורים).
 3. תשלומי ההורים יגבו בקישור גביה שישלח אליכן בהודעת SMS  התשלום באמצעות כרטיס אשראי ניתן לחלק  לתשלומים.
 4. בגנים בהם הוסכם ע"י ההורים הפעלת חוג נוסף, ייגבה תל"ן נוסף בהתאמה דרך מערכת גביית המועצה.
 5. לגנים המשתתפים בתכנית של "גן המדע" בנופי פרת, בהתאם להסכמת ההורים, תתבצע גביה נוספת של 100 ש"ח.
 6. לגנים המשתתפים בתכנית של "גן מורשת" בשילה, בהתאם להסכמת ההורים, תתבצע גביה נוספת של 100 ש"ח .
 7. קישור  לגביית דמי ביטוח על סך 49 שח נשלח להורים יחד עם הודעת השיבוץ בגנים.
  בשבועות האחרונים עדכן משרד החינוך את סכום דמי הביטוח ל 69 ש"ח.
  בעקבות עדכון המחיר נוצר פער בין הסכום שנגבה לסכום שצריך לגבות, השלמת סכום דמי הביטוח תעשה יחד עם גביית שאר   תשלומי ההורים שתתקיים  לאחר פתיחת שנת הלימודים.

המערך החדש יאפשר לנו לעמוד בהוראות משרד החינוך ולקיים את ההפעלות לילדים בדרך הטובה ביותר לטובת הילדים והמפעילים. המועצה עמדה בקשר מלא עם המפעילים וסייעה להם בתנאי ההתקשרות במתכונת החדשה.

נספח להורים - לוח התשלומים לגבייה והשירות הניתן תמורתם

בסעיף 3 א' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא, מפורטים הסכומים המותרים לגבייה מההורים:

ביטוח תאונות אישיות

69 ₪

תל"ן
(תכנית לימודים נוספת – חוגים)

199 ₪  עבור כל תל"ן
(עד שלושה חוגים )

סל תרבות

67 ₪

טיולים

60 ₪

מסיבות סיום

54 ₪

שירותים ורכישות

125 ₪

 

סה"כ : 574 ש"ח לשנת לימודים, עבור 10 חודשי לימוד.

לבירורים בנושא גביה ניתן לפנות בהודעה למספר 058-551320 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00