מחלקת תכנון אחראית על התווית המדיניות התכנונית במועצה על פי התכנית האזורית ותכניות הישובים, וכן תכנון, ניהול וקידום תכניות מתאר ותכניות מפורטות לישובים.

פניות למחלקה בטלפון 02-9977234 בימים ב'-ה' 9:00-14:00

קבלת קהל: יום א' 9:00-14:00 בתיאום מראש

זימון תורים >>

טבלת אנשי קשר - תכנון
שם תפקיד טלפון דוא"ל
יעל אלנברג מנהלת מחלקת תכנון 02-9977234
אורטל רענן מזכירת מחלקת תכנון 02-9977234
זמירה דוידי רכזת תב"עות 02-9977234
אפרת יעקבזון אחראית הסדרה ויעודי קרקע 02-9977234
ברוריה חורי רכזת שטחי ציבור 02-9977234
יעל ספדג אחראית שטחים ציבוריים 02-9977234