שימו לב - טופס זה מיועד לבדיקת תוכניות תנועה ותמרור ליזמים/מתכנני התנועה מטעמם.

דגשים לפתיחת הבקשה:

שכונות - פתיחת הבקשה מותנית בקבלת גיליון דרישות והנחיות להיתר פיתוח שכונה ממחלקת רישוי.

מבנה תעשיה/מסחר/ציבור - פתיחת הבקשה מותנית בקבלת גיליון דרישות להיתר ממחלקת רישוי.

פרטי הפונה

 

פרטי התכנית

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות ללירון ליידרמן רכזת תמרור בטלפון 02-6492863 שעות המענה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00 או בפנייה מקוונת