כל מה שצריך לדעת על אכיפה וסיוע משפטי

איך משלמים קנס?

למעבר לתשלום במרחב האישי 

יש להיכנס למרחב האישי על ידי הקלדת מספר טלפון נייד וקבלת סיסמא.

בתוך המרחב האישי יש ללחוץ על 'קנסות', שם יופיעו הקנסות שלכם.


איך ניתן להגיש בקשה לביטול קנס?

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך להגיש בקשה לביטול באמצעות בקשה לביטול קנס>>

כמפורט בחזית הטופס יש לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנם, תוך 30 ימים ממועד קבלת הדו"ח.


איך ניתן להגיש בקשה להישפט?

אם רצונך להישפט על העבירה בבית המשפט, עליך להגיש טופס בקשה להישפט>>

לאחר ההודעה על בקשה להישפט תשלח לך הזמנה למשפט.

לידיעתך, כי אם תבקש/י להישפט-סכום הקנס המזערי שאותו יטיל בית המשפט אם יימצא שביצעת את העבירה, לא יפחת מהסכום הקנס המקורי, אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו.


הגשתי בקשה לביטול קנס והבקשה נדחתה - מה עליי לעשות?

החלטת התובע הינה סופית ואינה ניתנת לערעור.

מה אפשר לעשות?

ניתן לשלם את הקנס>>

ניתן להגיש  טופס בקשה להישפט>>


הגשתי בקשה להישפט וברצוני לבטל בקשה זו - מה עליי לעשות?

לביטול בקשה להישפט יש לעדכן את מנהלת מחלקת אכיפה וסיוע משפטי, עו"ד דנית יזדי, על רצונך לחזור מבקשתך להישפט באמצעות טופס יצירת קשר>>