הנחיות להגשת נספח סניטרי להיתר

מהו נספח סניטרי

נספח סניטרי צריך להופיע כשכבה על גבי תכנית פיתוח קרקע בגרמושקה המלאה עם תכנית סביבה, תכנית מדידה וחתכים. במידה וקיימות תשתיות ציבוריות במגרש, נדרש להציגם בהגשה.


מהם הנתונים שצריכים להופיע בנספח סניטרי

בנספח צריכים להופיע הנתונים הבאים:

1. נתוני שוחת ביוב:

                מס' שוחה
  T.L
  I.L
  H
  שוחה Ø

 

2 .חתך קווי ושוחות הביוב לאורך.

3 .נתוני קו ביוב: L=אורך, %שיפוע, Ø קו הביוב.

4 .בכל מגרש תהייה שוחת קצה, כך שהתחברות לשוחה ציבורית בקו יחיד ובתחתית השוחה.

5 .כל קווי הביוב יסומנו בקו כפול מקווקו כפול =======

6 .אין לבנות, לצקת או לכסות שוחות ביוב.

7 .אין לתכנן בניה או יציקה על גבי קווי ביוב ציבוריים.

8 .T.L של השוחות בתוך המגרש יהיו 20 ס"מ מתחת ל-00.0 מבנה.

9 .במידה ויש קומת מרתף נדרש לצרף פרט סניקה ביתית.

10 .במידה וקיימת בריכת שחיה, יופיע מז"ח על ברז מילוי הבריכה ופרט ריקון בריכה ע"י משאבה עם צינור "50/2מ"מ מוגבל ל- 5מק"ש

11 .מים: נדרש למקם פילר מים על גבול מגרש כלפי חוץ על פי פרט מועצה מאושר.

12 .פרטים:

  • מד מים דירתי.
  • שוחה
  • מפל חיצוני לשוחה
  • מפל בקיר
  • מפל במסלעה.

שימו לב -

יש להוסיף רק את הפרטים הרלוונטיים.

יש לשלוח קובץ PDF בדוא"ל למשה לדרר [email protected] לאישור לפני הדפסה.


קבצים להורדה (פרטים)