הטופס מיועד לילדי החינוך המיוחד במסגרות החינוך המיוחד (גנים, כיתות ובתי ספר) לא כולל את ילדי סל אישי.
פרטי מגיש הבקשה

פרטי התלמיד/ה

פרטי הבקשה

 

הצהרה
נא אשרו שקראתם והנכם מסכימים לתנאים

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדורית בן דוד בטלפון 02-9977188 (שלוחה: 1) או בפנייה מקוונת