נהלים והנחיות

מהו אישור טרם אכלוס

מחלקת יזמים מאשרת את המרחב הציבורי של השכונות החדשות טרם אכלוס.

 


תהליך האישור

תהליך אישור המרחב הציבורי טרם אכלוס שכונות חדשות


מסמכים ואישורים נדרשים

 1. אישור מהנדס על ביצוע ויציבות קירות תומכי כביש, תומכי מגרשים ומסלעות - קובץ להורדה >>
 2. אישור מתכננים לפיקוח עליון בטרם אכלוס - קובץ להורדה >>
 3. אישור יועץ בטיחות לפיתוח הציבורי לפרויקט.
 4. אישור יועץ נגישות לפיתוח הציבורי לפרויקט.
 5. אישור אכלוס מכיבוי אש/יועץ בטיחות/אינסטלציה על פריסת הינדרנטים בפיתוח הציבורי.
 6. אישור תקינות מערכת הביוב והמים על ידי מחלקת  תשתיות זורמות.
 7. אישור בודק מוסמך למערכת התאורה.
 8. תכנית מאושרת למערכת הגז כולל אישור מעבדה ואישור מהנדס להתקנת המערכת.

דגשים נוספים

 • יש להשלים מסירת התשתיות הציבוריות לידי אחזקת המועצה:  מים וביוב, תאורה, מרכיבי בטחון, פיתוח, כבישים , ניקוזים ומדרכות, כולל השלמת תיקי מסירה מושלמים כמפורט ב"נוהל קבלת שכונות".
 • יש להשלים דרישות אגף הנדסה למתן טופס 4 באמצעות פתיחת בקשה להליך טופס 4 - יזמים/ תעשייה/ מבני ציבור >>
 • ייתכנו תנאים נוספים בהתאם לדרישות המועצה.

 
פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי הבקשה

צירוף מסמכים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרחל בלקר מנהלת פרויקטים בטלפון 02-9977141 שעות המענה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00 או בפנייה מקוונת