טופס זה נועד להורים לילדים עם סכרת בלבד, בגילאי גן עד כיתה ג' שרשומים בצהרון וקיבלו זכאות לסיוע רפואי בזמן הלימודים בבוקר. 
 
רק ילד שיש לו זכאות לסיוע בבוקר יוכל לקבל את הסיוע בצהרון. 
שימו לב יש לצרף לטופס מסמכים נדרשים כולל אישור תשלום לצהרון אותו תוכלו לקבל ממחלקת צהרונים במועצה.
 
פרטי מגיש הבקשה

 

 

פרטי הורה נוסף

 

 
פרטי התלמיד/ה

 

 
פרטי הבקשה

יש לקבל אישור תשלום ממחלקת צהרונים ולצרף לטופס.

 

Browser not supported

Browser not supported