מידע לתושבים בנוגע לבחירות לראשויות המקומיות

בקשה לשינוי סיווג היישוב

הבקשות יוגשו בטפסים בנספחים ג-ג5, בהתאם לסוג הגוף המנהל הקיים בישוב וסוג הגוף המנהל המבוקש

הכרזה על אזורי בחירה

קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023>>
*יש לציין עבור מטה בנימין