שימו לב - כל הוועדות מתקיימות בבניין המועצה, שער בנימין.

נושאים ותוכניות שיעלו בוועדה הם אך ורק לפי סדר היום, המופץ כשבוע לפני כל וועדה.

שיבוץ לוועדות מול לירון ליידרמן, רכזת התמרור, באמצעות פנייה מקוונת>>

ייתכנו שינויים בתאריכים ובשעות - השינויים יתעדכנו באתר המועצה.

תאריך שעה

14/02/2023

09:30-11:30

29/03/2023

13:00-15:30

24/05/2023

09:00-12:00

02/08/2023

12:00-15:30

29/08/2023

09:30-11:30

18/10/2023

13:00-15:30

26/12/2023

09:30-13:30