להלן זמני יציאת הסעות תלמידים לשנת תשפ"ד.

שימו לב: השעות הן שעות תחילת האיסוף בתחנה הראשונה בכל ישוב בבוקר. איסופי הצהרים הם על פי שעת סיום הלימודים.

 למידע על הסעות וכללי בטיחות בהסעה >>

 מפת תחנות ההסעה >>

ישוב

שעה ויעד

אדם

06:30   ירושלים

06:40   ישיבת בני בנימין (תחנות שדרות אדם בלבד)

07:30   אולפנת עופרה (תחנות אהבת תורה, מרכז סאדר וביציאה)

07:45   ת"ת מכמש

07:55   אולפנת טל תחיה

07:55   בי"ס חבד תל ציון

אחיה

06:45   ישיבת עלי (מקדם לשילה)

07:15   בי"ס שילה בנות

07:15   בי"ס שילה בנים

07:15   בי"ס שירת חנה +ת"ת הדר יוסף

07:35   ת"ת מכמש

08:05    אולפנת שילה

08:05   ת"ת עמיחי

אלון

06:30   ירושלים

06:50 אולפנת עפרה

07:20   כפר אדומים צעיר

07:20   תיכון כפר אדומים

07:40   כפר אדומים בוגר

אש קודש

06:45   ישיבת עלי (מקדם לשילה)

07:15 בי"ס שילה בנות

07:15   בי"ס שילה בנים

07:15   בי"ס שירת חנה +ת"ת הדר יוסף

08:05   ת"ת עמיחי

07:50 אולפנת שילה

בית חורון

06:40 ירושלים

07:00   אולפנת עפרה

07:05   ישיבת לפיד

07:20   אולפנת אורות + אמית

גבעון החדשה

06:50   ירושלים תיכון

07:20   ירושלים יסודי

07:20   בי"ס אופק +בי"ס בית חורון
 

גבעת אסף

07:35   בי"ס בית אל בנות

07:35   בי"ס פסגות

07:55     אולפנת טל תחיה

08:10     ת"ת מכמש

גבעת הראל

07:00   ישיבת עלי

07:40   בי"ס שילה בנות

07:40   בי"ס שילה בנים

08:05   אולפנת שילה

גבעת הרואה

07:10 שילה בנים

07:10 שילה בנות

07:10 שירת חנה הדר יוסף

גני מודיעין

07:15   אולפנת נריה

07:15   פיזור במודיעין -על יסודי

דולב

6:55/7:20 ת"ת נהג כצאן יוסף

07:20   בי"ס טלמון

07:20   בי"ס אוריה

07:20   אולפנת נריה

07:50   בי"ס דרך יהודית (משכונת הדגל בלבד)

08:20   ישיבת נר תמיד

חרשה

6:55/7:25 ת"ת נהג כצאן יוסף

07:25   בי"ס אוריה

07:25   בי"ס חינוך עצמאי חשמונאים

07:55   בי"ס אהבת ישראל

חשמונאים

07:15   אולפנת נריה

07:15   פיזור במודיעין

07:40 ב"יס עתיד נכון - כפר האורנים

ישוב הדעת

07:10 שירת חנה הדר יוסף

07:15 שילה בנים

07:15 שילה בנות

07:50 תת עמיחי

טלמון

טלמון

07:40   בי"ס דרך יהודית

07:45   בי"ס אוריה

07:40    אולפנת נריה

07:05/07:45 ת"ת נהג כצאן יוסף

08:20   ישיבת נר תמיד

נווה טלמון

07:40   בי"ס דרך יהודית

07:40   בי"ס אוריה

07:40    אולפנת נריה

07:05/07:45 ת"ת נהג כצאן יוסף

07:55   בי"ס טלמון

08:20   ישיבת נר תמיד

כוכב השחר

06:25   ישיבת בני בנימין

06:55   אולפנת עופרה

07:45     אולפנת טל תחיה

07:55   ת"ת מכמש

כוכב יעקב

06:40   ישיבת בני בנימין

07:55     ת"ת מכמש

07:55 התיכון הדתי החדש

08:15 טל תחיה פסגות

כפר אדומים

06:30   ירושלים

06:45 אולפנת עפרה

07:30   תיכון כפר אדומים

07:45   כפר אדומים בוגר

כפר האורנים

07:15   בי"ס עתיד לוד

07:15   פיזור במודיעין -על יסודי

כרם רעים

07:20   בי"ס אוריה

07:20   בי"ס דרך יהודית

07:20   בי"ס טלמון

07:20   אולפנת נריה

7:00/7:20 ת"ת נהג כצאן יוסף

08:20 ישיבת נר תמיד (מקדם לנריה)

מבוא חורון

06:55   ישיבת נר תמיד

07:25   ת"ת אהבת תורה+בי"ס טוהר

07:45   אולפנת שעלבים

מגרון

06:30   ישיבת בני בנימין

07:30   בי"ס פסגות

08:00   טל תחיה פסגות

08:00   ת"ת מכמש

08:00 התיכון הדתי החדש

מכמש

06:40   ישיבת בני בנימין

07:30   אולפנת עופרה

07:55   אולפנת טל תחיה

08:05 התיכון הדתי החדש

מעלה לבונה

06:50   ישיבת עלי

07:15   בי"ס שילה בנות

07:15   בי"ס שילה בנים

07:15   בי"ס שירת חנה +ת"ת הדר יוסף

07:50   אולפנת שילה

מצפה דני

06:40   ישיבת בני בנימין

07:30   אולפנת עפרה

07:35   בי"ס נועם רחל מכמש

08:10 התיכון הדתי החדש

מצפה יריחו

07:30   פיזור מעלה אדומים

נוה צוף

07:00:00/7:45  אולפנת עופרה

08:30   ישיבת נר תמיד

נווה ארז

06:30   ישיבת בני בנימין (מקדם למכמש)

07:30   בי"ס נועם רחל מכמש

נופי פרת

06:30   ירושלים

06:45 אולפנת עפרה

07:20   כפר אדומים צעיר

07:20   תיכון כפר אדומים

07:40     כפר אדומים בוגר

נחליאל

07:25   בי"ס אוריה

07:25   בי"ס דרך יהודית

07:25   בי"ס טלמון

07:25   אולפנת נריה

7:00/7:25/7:45 ת"ת נהג כצאן יוסף

08:20 ישיבת נר תמיד (מקדם לנריה)

נילי

07:00   פיזור במודיעין -על יסודי

07:25   בי"ס עתיד נכון - כפר האורנים

נעלה

07:00   פיזור במודיעין -על יסודי

07:00 בית ספר רמת מודיעין חשמונאים

07:15   בי"ס עתיד נכון - כפר האורנים

נריה

נריה

07:40   בי"ס טלמון

07:40   בי"ס דרך יהודית

08:00   בי"ס אהבת ישראל

08:20   ישיבת נר תמיד

זית רענן/נאות נריה

07:35   בי"ס טלמון

07:35   בי"ס דרך יהודית

07:35    ת"ת נהג כצאן יוסף

07:35  בי"ס אוריה

07:35  אולפנת נריה

08:00   בי"ס אהבת ישראל

08:25   ישיבת נר תמיד

סנה

06:35   ישיבת בני בנימין

07:20   אולפנת עופרה

07:40   בי"ס אדם ועולמו

07:40   בי"ס אהבת תורה

עדי עד

07:15   בי"ס שילה בנות

07:15   בי"ס שילה בנים

07:15   בי"ס שירת חנה +ת"ת הדר יוסף

07:40   ת"ת מכמש

08:00   ת"ת עמיחי

08:05   אולפנת שילה

עטרת

06:30   ישיבת בני בנימין

07:00   אולפנת נריה

7:25/7:45 בי"ס גופנא נווה צוף

08:20   ישיבת נר תמיד

עלי

07:10   בי"ס חבד תל ציון

07:10 טל תחיה פסגות

07:25   בתי הספר היסודיים עלי (מהגבעות בלבד)

07:40   אריאל

07:50   אולפנת שילה

עמיחי

07:15  בי"ס שילה בנות

07:15   בי"ס שילה בנים

07:15   בי"ס שירת חנה +ת"ת הדר יוסף (מקדם לשילה בנים)

07:55 התיכון הדתי החדש (בכניסה ליישוב)

08:10   אולפנת שילה

ענתות

06:35   ירושלים תיכון

07:10   ירושלים יסודי

עפרה

06:40   ישיבת בני בנימין

06:45 תיכון כ.א.ן כפר אדומים

07:40 התיכון הדתי החדש (תחנה בכניסה ליישוב)

07:50   אולפנת טל תחיה

פסגות

06:50   ישיבת בני בנימין

07:20   אולפנת עופרה

קידה

06:50   ישיבת עלי

07:15   בי"ס שילה בנות

07:15   בי"ס שירת חנה +ת"ת הדר יוסף

07:15   בי"ס שילה בנים

07:50   אולפנת שילה

07:55 התיכון הדתי החדש(בכניסה ליישוב)

רימונים

06:20 ירושלים - תיכון

06:25   ישיבת בני בנימין

06:50   ירושלים

07:15   אולפנת עופרה

07:20   בי"ס אדם ועולמו

07:20   בי"ס נועם רחל מכמש

07:50   אולפנת טל תחיה

08:05   ת"ת מכמש

שבות רחל

07:20   בי"ס שירת חנה +ת"ת הדר יוסף

07:40   בי"ס שילה בנות

06:55   ישיבת עלי

07:40   בי"ס שילה בנים

08:00   ת"ת עמיחי

08:10   אולפנת שילה

שילה

07:00   ישיבת עלי

07:30   בי"ס שילה בנות

07:30   ת"ת מכמש

07:35   בי"ס שירת חנה +ת"ת הדר יוסף

07:40   בי"ס חבד תל ציון

07:40   אולפנת טל תחיה

07:50 התיכון הדתי החדש

08:00   ת"ת עמיחי

תל ציון

06:40   ישיבת בני בנימין