• יש להימנע מנסיעה בכבישים בעת שלג! האזינו לתחזית ואל תקחו סיכונים.
  • במידה ורכבכם מחליק, אנא הקפידו להזיזו הצידה ולמשוך את בלם היד, על מנת למנוע חסימת הנתיב לרכבי הצלה.
  • מחלקות המועצה בשיתוף הצבא עושות מאמץ לפלס דרכים מרכזיות תוך כדי שלג לצורך נסיעות חירום בלבד.

שימו לב!

הקשיבו לאמצעי התקשורת והישמעו להנחיות המשטרה הנוגעות לסגירת כבישים וסכנת החלקה בדרכים.

עדכונים ופרטים עולים לאתר בנימין כל העת.למקרי חירום – מוקד בנימין
בטלפון 1208  או 02-9974106