• מערכת החינוך בבנימין נערכת לאורך כל ימות השנה לפעילות בשעת חירום (כמו בעת סערת שלגים או כל מצב שיוכרז כשעת חירום על ידי גורמים מוסמכים במועצה).
 • מזג אויר סוער עלול לפגוע בתשתיות מוסדות החינוך ולמנוע את קיומה של פעילות תקינה ושגרתית. ההחלטה על אי קיום לימודים סדירים ברחבי המועצה, מתקבלת כאשר נשקפת סכנה לביטחונם ולבטיחותם של התלמידים בדרך למוסדות החינוך או במוסדות עצמם.
 • ביום בו קיים חשש לשלג, מתקבלות החלטות בשעה 05:00 בבוקר על ידי הגורמים האחראיים במועצה - האם לקיים לימודים והיכן.
 • המידע העדכני והמפורט ביותר מתפרסם באתר בנימין: www.binyamin.org.il.
 • המידע מועבר גם למזכירויות היישובים ולרבש"צים ומתפרסם בכלי התקשורת הארציים (אם כי בשל המגוון הרחב של האפשרויות בבנימין, המידע בתקשורת הארצית הוא לרוב חלקי).
 • גם ביישובים שבהם לא יורד שלג, לא תמיד ניתן לפתוח את מוסדות החינוך, וזאת כאשר צוותי החינוך גרים ביישובים שבהם השלג אינו מאפשר את הגעתם.
 • במצב זה ניתן יהיה לפתוח את מוסדות החינוך על בסיס מתנדבים.
 • הורים המוכנים להתנדב על מנת להשלים את תקני המורים / גננות / סייעות / מטפלות, ועל ידי כך לאפשר את פתיחת מוסדות החינוך ביישובכם (במידה ויוחלט לפתחם), יפנו בהקדם למזכירות הישוב.

 

הורים לתלמידים, מספר המלצות לקראת סערה :

 • שמרו את פרטי המנהל, המורה או נציג ועד ההורים, לשעת הצורך.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של בתי הספר יתקיימו שיעורים מקוונים. לקבלת הפרטים המדויקים שוחחו עם צוות ההוראה. בנוסף ניתן למצוא שיעורים מקוונים באתר משרד החינוך.
 • דאגו לשמור חומרי יצירה ומשחקי קופסא באופן מסודר. הפסקות חשמל הן מאורע נפוץ בעת סערה ויתכן כי לא תוכלו להשתמש באינטרנט או במשחקים דיגיטליים.
 • היו נכונים לסייע בפינוי השלג במרחב מוסדות החינוך, על מנת לאפשר את חזרתה של מתכונת הלימודים בהקדם ובאופן מלא.

למקרי חירום – מוקד בנימין 

בטלפון 1208 או 02-9974106