טיפול במשפחות

הטיפול במשפחה מהווה את עיקר הטיפול של האגף, מתוך תפיסה מקצועית שהתא המשפחתי הוא המקור הטבעי להתפתחות של בני המשפחה, והיעד העיקרי אליו צריך להיות מכוון הסיוע הרגשי והחומרי. הטיפול במשפחה נעשה ע”י עובד סוציאלי במטרה לשפר את התפקוד האישי המשפחתי והחברתי מתוך ראייה מערכתית, תיווך והפנייה לגורמי סיוע בקהילה או מחוצה לה, תוך בניית תכנית טיפול ייחודית לכל משפחה ובשיתוף מלא של המשפחה.

למי פונים? לעו”ס המשפחה.

שירותים ייחודיים למשפחה

עו”ס המשפחה (עו”ס הישוב)

עו"ס משפחה הוא עובד סוציאלי במחלקה שעבר הכשרה ייעודית לתפקיד ומשמש איש המקצוע המרכזי בצוות האזורי האמון על התערבות במשפחות. הוא האחראי לניהול ההתערבות בתיק הלקוח (פרט או משפחה) ועל המגעים עם כל הגורמים המעורבים במשפחה. מתפקידו לבנות התערבות לשיפור מצב המשפחה, לנהלה, להעריכה ולסיימה, בשיתוף עובדים סוציאליים ייעודיים, שירותים מומחים ושירותים תומכים במחלקה ובקהילה, זאת במטרה לקדם את המטרות שנקבעו בשותפות עם המשפחה. ייחודו של עו"ס המשפחה הוא בתפקידו – מתכלל ההתערבות המשמש איש מקצוע קבוע, זמין ונגיש למשפחה במחלקה.

 

ליבת התפקיד של עו"ס המשפחה היא לנהל ולתכלל את ההתערבות במשפחה, המתמקדת בשלושה תחומים:

1.  טיפול ישיר בלקוח.

2.  הנגשת משאבים – הפניית הלקוח לעובדים סוציאליים בתחומי תוכן ייעודיים, שירותים מומחים, שירותים במחלקה ובקהילה, סיוע חומרי ומיצוי זכויות.

3.  ניהול מערך הידע והמידע ברמת הלקוח           

      (מתוך מתווה להתערבות עובד סוציאלי משפחה במחלקות לשירותים חברתיים, משרד העבודה והרווחה, 2017)

עו”ס המשפחה הוא הגורם העיקרי הנמצא בקשר שוטף עם המשפחה.

תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

בתחנה ניתן טיפול זוגי ומשפחתי על ידי עו"סים ו/או מטפלים עם הסמכה מתאימה בנושאים הבאים: טיפול משפחתי, ייעוץ נישואין וטיפול זוגי.

בנוסף, התחנה נותנת טיפול למשפחות אשר חוו אובדן בשל תאונת דרכים, או אירוע אובדנות בתוך המשפחה.

למי פונים? צור קשר עם האגף