ילדים ובני נוער הם העתיד שלנו. השנים בהם הם גדלים ומתפתחים יעצבו את אישיותם הבוגרת. האגף לשירותים חברתיים פועל לאיתור ילדים ונוער הנמצאים במצבי סיכון, בשיתוף עם אגף החינוך, יחידת קידום נוער ורכזי הנוער ביישובים, על מנת לסייע להם להימנע ממצבי סיכון ומשבר ולהוציא אל הפועל את יכולותיהם בצורה המיטבית.

וועדות תכנון טיפול והערכה

מסגרת לדיון בצוות רב מקצועי, לצורך הערכת מצב הילד והמשפחה, ובניית תכנית טיפול מומלצת עבורם, בשיתוף ההורים והילד, המסגרת החינוכית, השירות הפסיכולוגי, קב"ס וגורמים נוספים לפי הצורך. הוועדות מתקיימות בנוכחות ובשיתוף ההורים, ואם מתאים - גם הילד, תוך שקיפות ומתן מידע מקיף, על מנת להגיע לתכנית הטיפול הטובה ביותר עבור הילד ומשפחתו.

התכנית הטיפולית מיועדת להתבצע במסגרת הבית והקהילה או במסגרת חוץ ביתית – בהתאם להמלצות הוועדה. במידה וההמלצה היא על מציאת מסגרת פנימייתית – תופנה המשפחה בליווי עו"ס המשפחה לבדיקת מספר מסגרות עבור ילדם.

מוגנות ילדים ונוער – חוק הנוער

היישוב הקהילתי מתאפיין בחופש יחסי אותו מעניקים ההורים לילדיהם. יחד עם זאת, יש לקיים רמה גבוהה של ערנות ושמירה על הילדים לבל ייפגעו רגשית או פיזית. באגף לשירותים חברתיים עובדים עו”סים לפי חוק הנוער, שהינם עובדים סוציאליים אשר החוק מקנה להם סמכויות התערבות כדי לשמור על קטינים ולדאוג לשלומם וזאת במקרה של חשד לפגיעה בקטינים.

עו”ס לפי חוק הנוער הינו מינוי מיוחד מטעם שר הרווחה להגנה וטיפול במצבי סיכון של קטינים, תוך שיתוף פעולה מלא עם עו”ס המשפחה וגורמים בקהילה.

עיקרי חוק העונשין - חובת הדיווח

על פי החוק, כל אדם, ובפרט אם הוא עובד חינוך או בריאות, אשר יודע על קטין שנפגע באופן פיזי או מיני ע”י האחראי על הקטין, חובה עליו לדווח למשטרה או לעו”ס לפי חוק הנוער. האחראים על הקטין הם: בני משפחה מקרבה ראשונה (הורה או בן זוג של הורה, אח/ות, סבא/סבתא, דוד/ה, גיס/ה), או האחראי עליו במסגרת החינוכית פורמאלית או לא פורמאלית.

כאשר מדובר בפגיעות בקטין שנעשו ע”י מי שאינו מוגדר כאחראי עליו, מוטלת החובה על ההורים לטפל בילדם תוך אפשרות לקבל ייעוץ מקצועי מעו”ס לפי חוק הנוער.

לצורך דיווח לעו"ס חוק נוער יש למלא את הטופס הבא - גיליון דיווח לעו"ס לחוק נוער

טיפול בפגיעות מיניות

משרד הרווחה מממן באופן מלא טיפול בילדים ונוער שעברו פגיעה מינית, או ביצעו התנהגות מינית לא מותאמת או פוגענית. הטיפול כולל הגנה, אבחון והערכה, הדרכת הורים, התערבות עו”ס לחוק הנוער, התערבות פסיכו-חינוכית וטיפול רגשי אצל מטפלים מומחים לתחום.

השמה במעונות יום על פי חוק פעוטות בסיכון

אימהות עובדות זכאיות להנחה לפי הנחיות משרד העבודה (התמ"ת לשעבר) ועליהן לפנות ישירות למחלקת מעונות במועצה. אמהות אלו אינן זכאיות לפנות לאגף לשירותים חברתיים לסיוע במעונות יום.

הקריטריונים להשמה במעון דרך האגף לשירותים חברתיים לאמהות שאינן זכאיות להנחה דרך משרד העבודה הינם באחד מהמצבים הבאים:

פעוט עם בעיות התפתחותיות על רקע רפואי או משפחתי.

אחד מהורי הפעוט אינו מתפקד כראוי מחמת: אלימות במשפחה, אלכוהוליזם, התמכרות לסמים, זנות, עבריינות, הפרעה נפשית, מחלת נפש, פיגור, נכות קשה, או מחלה כרונית של אחד מבני המשפחה.

לקריטריונים נוספים ולפירוט – ניתן לראות באתר משרד הרווחה, תקנון התע"ס פרק 8.10.

סיבות כלכליות ואחרות אינן בקריטריונים להשמה.

לכל הקריטריונים יש להגיש אסמכתאות בכתב וכן אשורי הכנסות עדכניים. ההחלטה ניתנת לאחר דיון בוועדת תכנון טיפול לפי חוק פעוטות בסיכון המתקיימת בנוכחות ההורים.

למי פונים? לעו"ס המשפחה, עד התאריך 31 לחודש מאי.

תכניות נוספות לילד ונוער

נתיבים להורות

תכנית לטיפול והדרכה משפחתית. התכנית שמה לה למטרה להעניק טיפול משמעותי להורים, תוך שיתוף בני משפחה נוספים במהלך הטיפול, מתוך הבנה כי הטיפול בהורים מיטיב עם הילדים וקשייהם השונים ומביא לשיפור התפקוד ההורי והמשפחתי.

צוות התכנית בונה "חליפה טיפולית" מתאימה לכל משפחה לפי צרכיה, הטיפול נמשך שנה, עם אופציה להארכתו בחצי שנה נוספת.

הפניה לתכנית נעשית ע"י גורם מקצועי בלבד (עו"ס, פסיכולוג שפ"י, יועצת בי"ס).

תכנית נתיבים להורות לגיל הרך

תכנית להדרכת הורים בבית המשפחה. ההדרכה ניתנת באופן אינטנסיבי ע”י עו”ס מקצועית וכן מדריכה.

התכנית מיועדת למשפחות עם ילדים קטנים הזקוקים להדרכה הורית. הכניסה לתכנית זו באמצעות פנייה לעו”ס המשפחה.

תכניות נתיבים להורות מופעלות במימון התכנית הלאומית לילדים בסיכון.

מועדוניות

מועדונית היא מסגרת חינוכית - טיפולית משלימה הפועלת לאחר שעות הלימודים, חמישה ימים בשבוע. הילדים מקבלים העשרה לימודית וחברתית, סיוע בשיעורי בית וארוחה חמה. בנוסף, טיפול רגשי (אישי וקבוצתי). האגף לשירותים חברתיים מפעיל מספר מועדוניות ביישובים, בשיתוף אגף החינוך.

חונכים לילדים ונוער

מימון חונך למספר שעות בשבוע למתן תמיכה רגשית, לטיפוח אישי, ורכישת מיומנויות למידה וכישורים חברתיים.

טיפולים רגשיים קבוצתיים ופרטניים לילדים

ניתנים טיפולים רגשיים לילדים על פי חוות דעת של עו”ס המשפחה וזאת לאחר מיצוי זכויות בקופת החולים.

לכלל התכניות יש לפנות לעו"ס המשפחה.

הנחייה קבוצתית להורים

האגף מקיים קבוצות להדרכה הורית ביישובים שונים, בשיתוף רכזות הקהילה ביישובים.