האגף בשיתוף מחלקת קידום נוער במתנ”ס מקיימים פעולות רבות לאיתור וטיפול בנוער בסיכון.

ההתערבויות המקצועיות נערכות סביב קשיים והתלבטויות בתחום האישי והבינאישי, המשפחתי, הלימודי והחברתי, כולל טיפול פרטני לנער/ה, טיפול וייעוץ להורים והשמה במסגרות חוץ-ביתיות.

התכניות מופעלות באופן ישיר ע"י היחידה לקידום נוער במתנ"ס.

בתים חמים לנערים ונערות

הבית החם מהווה מסגרת לשעות אחרי-הצהריים לנוער בסיכון. בבית החם קיים ליווי מקצועי של עו”ס, וכן מתקיימת פעילות חברתית חינוכית, סיוע בהשתלבות במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בקהילה.

האגף לשירותים חברתיים מפעיל בית חם לנערים ובית חם נוסף לנערות בשיתוף המחלקה לקידום נוער במתנ”ס.

יחידת האיתור וניידת שטח

יחידת האיתור מונה צוות מקצועי הכולל עובדי שטח ועובדים סוציאליים אשר יוצרים קשר ישיר עם נוער בסיכון במוקדים שונים במועצה, ומסייעים להם עפ"י צרכיהם השונים (לימודים, תעסוקה וכדו').

תכנית שוה"ם - שירות הדרכת הורים מתבגרים

תכנית לטיפול והדרכה למתבגרים והוריהם. התכנית מופעלת במרכז גוונים ובמימון של התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון. ההפניה נעשית דרך: פסיכולוג בית ספר, קב"סית, עו"ס או פנייה ישירה של ההורים.