אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים: נכויות, מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם

האגף נותן תמיכה וסיוע, הכוונה וייעוץ למשפחות ואנשים עם צרכים מיוחדים הסובלים מנכות פיזית, שכלית ואוטיזם, במטרה לשפר את איכות חייהם של האדם בעל הצרכים המיוחדים ובני משפחתו.

השירותים ניתנים בכפוף לאישורים רפואיים.

שירותים ייחודיים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

סייעת לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במעון יום

פעוטות בגילאי 0-3 עם עיכוב התפתחותי המשולבים במעונות יום או משפחתונים המוכרים ע"י התמ"ת זכאים לשעות סייעת על מנת לעזור בשילוב הפעוט במעון.

מעון יום שיקומי

מעון יום שיקומי מיועד לפעוטות מעוכבי התפתחות בגיל מעון, אשר אינם יכולים להשתלב במעון יום רגיל. במעון זה ניתנים לפעוטות בנוסף לטיפול הרגיל גם טיפולים פרא-רפואיים כמו:
פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור. ההפניה נעשית ע"י עו"ס המשפחה.

מועדוניות

ילדים ונוער בעלי מוגבלויות זכאים להארכת יום/מועדונית. המועדונית פועלת מסיום יום הלימודים ועד לשעות אחר הצהריים המאוחרות ונותנת מענה לשעות הפנאי. ההפניה נעשית ע"י עו"ס המשפחה.

תעסוקה נתמכת/מוגנת

אנשים עם מוגבלות מעל גיל 21 זכאים לשילוב במסגרות תעסוקה מיוחדת. קיימות מסגרות הנותנות מענה לכל הרצף התפקודי ממרכז טיפולי ועד תעסוקה נתמכת.

ההפניה נעשית באמצעות עו"ס המשפחה.

נופשונים

מסגרת הנופשון מיועדת לילדים עם מוגבלות ובוגרים הגרים בקהילה. הנופשון מאפשר הקלה למשפחה בעיקר בשבתות/חגים/חופש גדול.

קיימת זכאות של 15 יום בשנה לכל ילד.

ייזום והמלצה על מינוי אפוטרופוס

אנשים עם צרכים מיוחדים בגילאי +18, שאינם מסוגלים לדאוג לרכושם ואו לגופם, יש לפנות לבית משפט ולבקש למנות לו אפוטרופוס, אשר יסייע בניהול ענייניו הכספיים והאישיים. מומלץ שפנייה זו תעשה ע”י בן משפחה. עפ”י הנחיית בית המשפט, עו"ס לחוק סדרי דין בוחן את הפנייה וממליץ לביהמ”ש בנושא. במקרים חריגים העו”ס יוזם פנייה לבית המשפט בבקשה למנות לאדם בעל צרכים מיוחדים אפוטרופוס.

מסגרות חוץ ביתיות

מעון פנימייתי/אומנה/הוסטל/דיור קהילתי: מקום המשמש כולו או בחלקו כמקום מגורים לאדם בעל צרכים מיוחדים. ההפניה הינה באמצעות עו”ס המשפחה שמועברת לוועדת השמה ארצית של השירות המתאים.

עמותת לב בנימין

עמותה מוכרת במשרד הרווחה, המסייעת לילדים בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם באזור בנימין, בעידוד המועצה. עמותת לב בנימין מספקת את מירב השירותים הנ"ל.

איך פונים? לעו"ס המשפחה צור קשר עם האגף לשירותים חברתיים