האגף משמש כמסגרת לביצוע עבודות של”ץ ביישובי בנימין.
השירות ניתן במסגרת האגף, כדי להקל על תושבי בנימין לבצע את השירות שהוטל עליהם ע”י בית המשפט באזור מגוריהם ולטובת הקהילה בה הם גרים. הפנייה לאגף הינה באמצעות קצין מבחן למבוגרים.