“אל תשליכני לעת זקנה” הינו לא רק פתגם אלא עשייה יומיומית, שבבסיסה עומדת התפיסה הדוגלת בכך שהתושב המבוגר זכאי לשירות הטוב והנגיש ביותר, הכולל גם הנאה ויצירה, שימור הרוח ואיכות חיים. חשוב לנו להעניק לאדם המבוגר סביבה תומכת הכוללת שירותים אישיים, חברתיים ותרבותיים, ולזאת אנו מסייעים באמצעות הנגשת שירותים, התאמת הסביבה הטבעית והקהילתית לצרכיהם.

כמו כן, במועצה האזורית מטה בנימין פועלת עמותת ותיקים בקהילה, המקדמת פעולות חברה ותרבות לותיקים.

“אתמול הם היו שם בשבילנו - היום אנחנו כאן בשבילם”...

שירות זה ניתן לנשים מגיל 62 ולגברים מגיל 67 ומעלה.

חוק סיעוד

המוסד לביטוח לאומי מפעיל בשיתוף משרד הרווחה ומשרד הבריאות את חוק ביטוח סיעוד. על פי החוק, ניתנת “גמלת סיעוד” לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה הגרים בבית ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היומיום. הגמלה ניתנת כשעות סיוע על ידי עובד ולא בכסף.

למי פונים? להגשת תביעה יש לפנות לביטוח הלאומי. לאחר אישור ביטוח לאומי יש לפנות לרכזת חוק סיעוד באגף.

השמה לבית אבות

האגף מסייע בהשמה זו לאחר מיצוי אפשרות הסיוע במסגרת הקהילה ועל פי דו”ח תפקודי רפואי. הטיפול בהשמה של זקנים המוגדרים כסיעודיים או כתשושי נפש נעשה דרך משרד הבריאות, ולצורך כך יש לפנות ישירות ללשכת הבריאות רמלה.

נופשון

הנופשון הינו מסגרת החלמה והתאוששות לזקנים עצמאיים ותשושים לתקופות קצרות. האגף מסייע בהפניה לנופשון לקשישים עצמאיים או תשושים. ההפניה לנופשון עבור זקנים סיעודיים או תשושי נפש ניתנת באמצעות פנייה ללשכת הבריאות המחוזית.

למי לפנות? לעו"ס המשפחה.

מועדונים חברתיים

האגף מפעיל מועדונים חברתיים למילוי שעות הפנאי, לפעילויות חברתיות ולהעשרה.

האגף מפעיל מועדונים אזוריים בישובים פסגות, עלי, כפר אדומים, אדם וחשמונאים, אליהם מגיעים קשישים בהסעות לפי הצורך.

המועדונים נותנים מענה לצרכים החברתיים-האינטלקטואליים של הקשיש וכוללים שיעורי התעמלות, הרצאות, חוגים שונים ועוד. כמו כן ניתנים שירותי הזנה מותאמים.

בנוסף, מופעלים גם מועדונים מקומיים ביישובים: עפרה, שילה, דולב.
למי פונים? לרכזת אזרחים ותיקים.

ייזום והמלצה על מינוי אפוטרופוס

עפ”י פנייה של בית משפט, עו"ס לחוק סדרי דין נותן חוות דעת והמלצות על מינוי אפוטרופסות במצבים בהם זקן אינו מסוגל לנהל את ענייניו.

איך פונים? לעו"ס ותיקים לפי ישוב המגורים – ליצירת קשר עם האגף. שעות הפעילות: ימים א-ה בשעות 8:00-14:00.