סיום קורס הכשרה לאנשי החברה קדישא ביישובים

אנשי חברה קדישא היישובים עברו קורס הכשרה ייחודי ומקיף בנושאים הלכתיים וקהילתיים הנוגעים לעבודתם.


חלוקת תעודות

אנשי חברה קדישא הישובית במטה בנימין סיימו לאחרונה קורס העשרה והכשרה שנערך בנווה צוף ובבניין המועצה בשער בנימין.

הקורס הראשון מסוגו עם מיטב המרצים תכלל נושאים רבים הדרושים לאנשי החברה קדישא על מנת לעשות את עבודתם נאמנה. בקורס השתתפו מידי יום ראשון כ-30 אנשי חברה קדישא מיישובי בנימין.

בנושאים ההלכתיים עסק הרב יעקב רוז'ה שליט"א, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. בקורס נערכה גם הכרות מערכתית עם גופי המועצה: מני בלונדר - מנהל אגף ביטחון , יהודה דוכן - האגף לשירותים חברתיים, פניני בן אלי - אגף צמיחה ויישובים על עבודה קהילתית בחירום.

בקורס עסקו גם בנושא הענקת חוסן עם חגי דפנה. נערך סיור מקצועי בבית העלמין בראשון לציון ונעשה עיבוד משותף של סוגיות אזוריות בתחום.

את הקורס ריכז דורון גלבוע בחסות הרב נתן נתנזון - ראש המועצה הדתית.

אנו מודים לאנשי החברה קדישא שהגיעו מהישובים השונים בהתמדה רבה מתוך אחריות גדולה ללמידה, לידע ולחבורה. את התעודות חילקו הרב נתן נתנזון יו"ר המועצה ורפול אנגל סגן ראש המועצה.

יהי רצון שנזכה שהדברים יהיו להלכה ולא למעשה.