דלג לתוכן העמוד
106 זימון תורים
מועצה דתית
חינוך
הנדסה
ארנונה וגבייה
וטרינריה
עסקים
שירותים חברתיים
תשלומים

מנהל/ת אגף תשתיות זורמות מכרז מס' 28/23

היקף משרה

100%

תיאור התפקיד

 • גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד המנהל.
 • תכלול איכות השירות באגף.
 • פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
 • הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של האגף.
 • אחריות כוללת על תכנון עתידי תשתיות המים והביוב במועצה.
 • אחריות על התפעול השוטף והתחזוקה של כלל מערכות ומתקני המים והביוב במועצה.
 • התנהלות ישירה מול גופים חיצוניים כגון: רשות המים, מילת"ב, מקורות, משרד הבריאות, המינהל האזרחי ועוד.
 • ניהול צוות המנהלים והעובדים באגף.
 • הובלת פרויקטים שונים בתחום המים והביוב, כגון בניית מתקני טיהור שפכים, התקנת מוני קר"מ ועוד.
 • אחריות על ניהול הקבלנים והספקים השונים ופיקוח על עבודתם.
 • אחריות על בדיקת כלל תכניות הבינוי במועצה בהיבטי המים והביוב.
 • אחריות על הכנת תכניות עבודה לטווח קצר, בינוני וארוך למערכות המים והביוב.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל ויידרש.

דרישות התפקיד

השכלה:

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 .

או

תעודת סמיכות לרבנות ["יורה יורה"] לפי אישור הרבנות הראשית לישראל .

או

 אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל [שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר].             

שנות ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

שנות ניסיון ניהולי:

שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

מהנדס/הנדסאי מוסמך בתחום המים או הביוב-יתרון.

ניסיון ברשויות מקומיות/תאגיד מים וביוב-יתרון.

דרישות נוספות

עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

יכולת הובלה.

סדר וארגון.

שירותיות.

ייצוגיות.

היכרות עם יישומי office.

תחילת עבודה

מיידי

כפיפות

ראש מינהל פיתוח ותפעול  

תנאי שכר

חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר ושם המכרז.

מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

מועמדים העומדים בדרישות הסף לתפקיד יידרשו לעבור מבחן במכון מיון

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

המעוניינים יגישו קורות חיים אל אגף משאבי אנוש

במייל: [email protected]

או בפקס: 153-2-9977177

עד יום שני, ט"ז בסיון תשפ"ג, 05/06/2023

מודגש בזאת כי רק מועמדים מתאימים יענו

חובה לציין עבור מנהל אגף תשתיות זורמות