דלג לתוכן העמוד

מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים מכרז מס' 66/20

‏‏

היקף משרה

100%

 

תיאור התפקיד

 • מנהל את האגף לשירותים חברתיים, מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה.
 • אחראי לעבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה, על מנת לתת שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית, פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי ביישוב.
 • אחראי בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של האגף ולביצוע תכניות הפעולה של השירותים החברתיים של הרשות המקומית, בהתאם לנוהלים ולהנחיותשל משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית.
 • פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ"ל {תע"ס} ואחראי ליישום מדיניות זו.
 • אחראי להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב שנתי,  המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.
 • אחראי לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכניות העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם.
 • יוזם, מפתח ומקיים קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות האגף  עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, ייצוג האגף בפני גורמי חוץ .
 • אחריות לביצוע הרישומים, הדיווחים וסדרי העבודה כמתחייב מתפקידי האגף ומן ההוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.
 • אחראי להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע"י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול האגף ולשיפור השירות.
 • אחראי שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי.
 • פועל לשיתוף האוכלוסיה בתכנון ופיתוח שירותים .

 

דרישות התפקיד

 

השכלה:

 • בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית .

     יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מנהל עסקים, כלכלה.

 • בוגר קורס סגל מינהל במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י משרד הרווחה או התחייבות לצאת לקורס זה.
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
 • שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
 • ניסיון בארגון ובהפעלת צוות עובדים, בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה,

      במו"מ עם מוסדות ויחידים, בניהול משק תקציבי על שלביו.

 • כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • הכרות וידע בתחום השלטון המקומי- יתרון.

 

דרישות נוספות

 • עבודה בשעות לא שגרתיות.
 • עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 • היכרות עם תוכנת office.
 • נסיעות מרובות ברחבי הרשות.
 • אמינות, מהימנות אישית, יחסי אנוש מעולים, כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

 

תחילת עבודה

מיידי

 

כפיפות

מנכ"ל/ראש הרשות

 

תנאי שכר

חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים / דרגות ג-א בדירוג העו"ס

 

 

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

       זאת בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח - 1988

 

 

 

 

 

המעוניינים יגישו קורות חיים אל אגף משאבי אנוש

 

במייל: mate@binyamin.org.il

או בפקס: 153-2-9977177

 

 

עד יום שני, ה' שבט תשפ"א , 18/01/2021

 

מודגש בזאת כי רק מועמדים מתאימים יענו

 

 

 

חובה לציין עבור משרת מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים