ועדות המליאה

ועדת הנהלה (כולל ועדת כספים)

מאפייני ועדת הנהלה (כולל ועדת כספים)

יו"ר הוועדה ישראל גנץ
רכז הוועדה ישראל גנץ
חברי הוועדה רפול אנגל, שמריהו אירגאס, ראובן וולף, נעם שרון, שלמה פייג, איריס זנגי, אבי אביטל, שלמה כהן, משה בטיש, קובי רוזנשטיין, עידו כץ, אורנה מקוב, יחיאל אמויאל, אבי בר
מזכירת הוועדה ליאת עטיה– תוכן / אודליה שוקרון - לוגיסטיקה
תפקידה בלשון החוק לנהל את ענייני המועצה. לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן. להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין. למלא כל תפקיד אחר שתטיל עליה המועצה, בלבד שלא תהא לה הסמכות להטיל ארנונות, אגרות, היטלים או תשלומים אחרים, ללוות כספים להתקין חוקי עזר או לקבל עובדים במשכורת.
הרכב הוועדה יו"ר המועצה הוא יו"ר הועדה

ועדת כספים

מאפייני ועדת כספים

יו"ר הוועדה ראובן וולף
רכז הוועדה שמעון אלירז
חברי הוועדה משה בטיש, עידו כץ, שלמה כהן, אבי בר
מזכירת הוועדה אסתר כהן

הנהלת המתנ"ס

מאפייני הנהלת המתנ"ס

יו"ר הוועדה יו"ר הועדה
רכז הוועדה הנהלת מתנ"ס
חברי הוועדה אלדד עוזרי, שמריהו אירגאס, ע.מועצה – אביטל גפן, ע. מועצה – יערה איתן, נ. ציבור - אילת פינטו, נ. ציבור - דוד צביאל
מזכירת הוועדה טלי לנקרי

ועדת ישובים (כולל ועדה לקליטת עליה)

מאפייני ועדת ישובים (כולל ועדה לקליטת עליה)

יו"ר הוועדה אדמונד חסין
רכז הוועדה יהודה אליהו
חברי הוועדה יוסי ווהבה, אדמונד חסין, יוסי שפר, יאיר שנדורפי, ראובן וולף, אבי אסרף, מיכאל טרכטנברג, רמי ביתן, גולן כהן, יהודה כהן
מזכירת הוועדה טליה לבבי-ארליך - תוכן ורישום פרוטוקול, עדיה טליה רבינוביץ - לוגיסטיקה

ועדת בטחון ומל"ח

מאפייני ועדת בטחון ומל"ח

יו"ר הוועדה ישראל גנץ (מל"ח) רפול אנגל (שוטף)
רכז הוועדה מני בלונדר
חברי הוועדה יאיר שנדורפי, ניסים מנשה, מיכאל טרכטנברג, רמי ביתן, גולן כהן, רפול אנגל, יהודה כהן
מזכירת הוועדה ענבל טויטו

ועדת הנצחה (נרצחי פעולות טרור)

מאפייני ועדת הנצחה (נרצחי פעולות טרור)

יו"ר הוועדה אבי אביטל
רכז הוועדה יהודה אליהו
חברי הוועדה נ. ציבור – נורית צנעני, נ. משפחות– אליעזר רוזנפלד, נ.ציבור - ברכה גוטמן
מזכירת הוועדה ליאת עטיה
תפקידה בלשון החוק ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי המועצה שנרצחו בעקבות פעילות טרור.
הרכב הוועדה 3 חברים:1 חבר מליאה1 נציג ציבור 1 בני משפחה שכולה. כל הנ"ל תושבי המועצה

ועדת חינוך

מאפייני ועדת חינוך

יו"ר הוועדה שמריהו אירגאס
רכז הוועדה אוריאל עובדיה
חברי הוועדה יוסי ווהבה, שלמה פייג, קובי רוזנשטיין, שמעיה תירם, ללי דרעי, רותם כהן, משה בטיש, יחיאל אמויאל
מזכירת הוועדה עדי אסייג

ועדת הנחות ארנונה

מאפייני ועדת הנחות ארנונה

יו"ר הוועדה אפי פלס
רכז הוועדה ללי דרעי
חברי הוועדה יוסי שפר, אבי אביטל, גולן כהן, יוסי זר
מזכירת הוועדה גלית אוחיון
תפקידה בלשון החוק למתן הנחות לנזקק (פרק ד' לתקנות), לבנין ריק ולתעשייה (פרק ה') ולעסקים (פרק ה1).
הרכב הוועדה מנהל מחלקת רווחה, שני חברי מועצה – לפחות אחד אינו חבר הנהלה. יועץ משפטי+גזבר+יו"ר = מניין חוקי.

ועדה משנה לתכנון ובנייה / ועדת התנגדויות

מאפייני ועדה משנה לתכנון ובנייה / ועדת התנגדויות

יו"ר הוועדה ישראל גנץ
רכז הוועדה בן סומך/ישראל גנץ
חברי הוועדה רפול אנגל, יאיר שנדורפי, אבי אביטל, קובי רוזנשטיין, שוקי סט, שלמה פייג, עידו כץ, משה צובירי, יהודה כהן
מזכירת הוועדה רויטל סבג

ועדת תיירות

מאפייני ועדת תיירות

יו"ר הוועדה נועם שרון
רכז הוועדה משה רונצקי
חברי הוועדה אורנה מקוב, רותם כהן, ניסים מנשה, יוסי זר, אבי בר
מזכירת הוועדה מוריאל זכריה

ועדת מכרזים

מאפייני ועדת מכרזים

יו"ר הוועדה רפול אנגל
רכז הוועדה רפול אנגל
חברי הוועדה ראובן וולף, משה בטיש, ללי דרעי, שוקי סט
מזכירת הוועדה דנית יזדי –תוכן אודליה שוקרון - לוגיסטיקה
תפקידה בלשון החוק לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו.
הרכב הוועדה בנוכחות גזבר או נציגו. יו"ר המועצה אינו יכול להיות חבר בוועדה.

ועדת ביקורת

מאפייני ועדת ביקורת

יו"ר הוועדה יוסי שפר
רכז הוועדה נאוה רוזנבלום
חברי הוועדה יאיר שנדורפי, יוסי זר
מזכירת הוועדה גלית אוחיון - לוגיסטיקה טליה לבבי-ארליך - רשמת פרוטוקול
תפקידה בלשון החוק 1. לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין. 2. לבדוק את חשבונות המועצה. 3.לבדוק אם תוקנו הליקויים שהופיעו בדוחות.
הרכב הוועדה שלושה חברי מליאה תחת הגבלות אישיות. חברי הועדה לא יכולים לכהן בועדת הנהלה

ועדת איכות הסביבה

מאפייני ועדת איכות הסביבה

יו"ר הוועדה רפול אנגל
רכז הוועדה רפול אנגל
חברי הוועדה אורנה מקוב, נציג ארגונים – נציג 'ירוק עכשיו', נציג ציבור – איצ'ה מאיר
מזכירת הוועדה אודליה שוקרון – תוכן / לירון לבן - לוגיסטיקה
תפקידה בלשון החוק ליזום ולתכנן פעולות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה, ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה.
הרכב הוועדה 7 לפי פירוט: 4 חברי מועצה. עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה במועצה. 2 נציגי ציבור תושבי המועצה.

ועדת משנה לתמיכות

מאפייני ועדת משנה לתמיכות

יו"ר הוועדה אבי אביטל
רכז הוועדה יהודה אליהו
חברי הוועדה משה צובירי, שלמה פייג
מזכירת הוועדה אסתר כהן

ועדת מלגות

מאפייני ועדת מלגות

רכז הוועדה קובי מאמו
חברי הוועדה אבי אסרף, רותם כהן
מזכירת הוועדה נתניה הבר

ועדת תעסוקה

מאפייני ועדת תעסוקה

יו"ר הוועדה איריס זנגי
רכז הוועדה שרון קליף
חברי הוועדה שלמה כהן, יחיאל אמויאל
מזכירת הוועדה

ועדה למאבק בנגע הסמים

מאפייני ועדה למאבק בנגע הסמים

יו"ר הוועדה שמעיה תירם
רכז הוועדה שמריהו אירגאס
חברי הוועדה יוסי שפר, רותם כהן, יצחק יעקב - מנהל אגף רווחה, אוריאל עובדיה - מנהל אגף חינוך
מזכירת הוועדה עו"ס שלומית מולדובן – תוכן / מאיה בן שבת - לוגיסטיקה

בטיחות בדרכים

מאפייני בטיחות בדרכים

יו"ר הוועדה רפול אנגל
רכז הוועדה רפול אנגל
חברי הוועדה ניסים מנשה
מזכירת הוועדה ליאת כהן

חיזוק החוסן הכלכלי

מאפייני חיזוק החוסן הכלכלי

יו"ר הוועדה יחיאל אמויאל
רכז הוועדה שרון קליף
חברי הוועדה ללי דרעי, ניסים מנשה, יוסי זר
מזכירת הוועדה

ועדת רכש ובלאי

מאפייני ועדת רכש ובלאי

חברי הוועדה מנכ"ל או נציגו, גזבר או נציגו, ראש מנהל תפעול או נציגו
מזכירת הוועדה אסתר כהן