הסבר על תהליך הגשת הבקשה

פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי הבקשה

צירוף קבצים

יש להוריד, למלא ולצרף לטופס המקוון.

יש להוריד, למלא ולצרף לטופס המקוון.

מפת מדידה לאחר סיום הבנייה בקובץ PDF, ממודד מוסמך.

מפת מדידה לאחר סיום הבנייה בקובץ DWG, ממודד מוסמך.

בכל הקומות – יסודות, רצפה (כולל רצפה ממ"ד), עמודים וקירות ממ"ד, תקרות, כולל תקרת ממ"ד.

על ידי מורשה משרד הבריאות.

על ידי מתקין מורשה (במידה ואין מערכת גז, יש לצרף תצהיר שאין).

(במידה ונדרש בהיתר הבנייה)

לאחר המצאת כל האישורים הנדרשים, תיערך בדיקה בשטח של המחלקות הרלוונטיות.