כל המידע על הגשת בקשה לתשתית

מהי תשתית

תשתית מתחלקת לשני סוגים
תשתית קוויות ונקודתית:

 • חשמל
 • תקשורת
 • מים
 • ביוב

תשתית קשיחה:

 • דרכים
 • כבישים

מהי בקשה לאישור תשתית?

כאשר יש צורך בתשתית חדשה ו/או בשינוי לתשתית קיימת – נדרש לתאם את תכנון התוואי ולהעבירו לבדיקה סטטוטורית של מחלקת תכנון לקבלת אישור מהנדס המועצה ע"מ להתקדם לשלב הביצוע.

בקשה לאישור של מבנה תשתית כגון חדר שנאים, תחנת שאיבה וכ"ו נדרש להגיש בקשה באמצעות טופס פנייה להגשת העמדה בשטח ציבורי


הנחיות להגשת בקשה לתשתית

תנאי סף לבדיקת התכנית:

 1. הגשת קובץ תכנון בפורמטDWG  מעוגן לרשת קואורדינטות ישראלית.
 2. הגשת קובץ תכנון מפורט וקריא עם כל שכבות הרקע בפורמט PDF.

הנחיות לעריכת התכנית:

 1. התכנון יהיה תואם את הוראות התכנית החלה במקום.
 2. שרטוט השכבות יהיה בהתאם לקובץ פירוט שכבות (במידה וקיימים אלמנטים נוספים יש להוסיף שכבות בהתאם למפרט 827 / המפרט למיפוי לאומי).
 3. התכנון יוגש על גבי מפת מדידה עדכנית לשנה מיום הגשת הבקשה (המדידה תהיה כבלוק).
 4. יש להגיש עותק מודפס למזכירת המחלקה.פרטי מגיש הבקשה

 

 

פרטי הבקשה


 

 

צירוף קבצים

לפרטים נוספים ניתן לפנות לבת שבע סמוטני בטלפון 02-9977234 שעות המענה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00 או בפנייה מקוונת >>