מידע והנחיות - עסקים

מהו נכס ריק או נכס בשיפוצים

נכס ריק הוא נכס ראוי לשימוש והוא ריק מכל חפץ ואדם.

נכס בשיפוצים הוא נכס אשר נהרס, ניזוק או נמצא בשיפוץ מאסיבי להכשרתו לפעילות עסק.

הנחת נכס ריק או בשיפוצים היא רשות ואיננה הנחת חוק.

ייתכן ויישלח פקח מטעם מחלקת שומה לוודא כי אכן אין חפצים בנכס לגביו מבוקשת ההנחה.


מסמכים שיש לצרף לבקשה

נכס ריק - לבקשה יש לצרף תדפיסי חשבונות מים וחשמל המוכיחים העדר צריכה בתקופת ההנחה המבוקשת, וכן תמונה של העסק מבפנים.

נכס בשיפוצים - לבקשה יש לצרף תמונות המציגות את מצב הנכס.


תקופת ההנחה

ההנחה תינתן לתקופה של 6 חודשים מצטברים לכל היותר.


פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי העסק

פרטי הבקשה

 

צירוף מסמכים

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה לוי ראש תחום ארנונה בטלפון 02-9700632 או בפנייה מקוונת