מידע והנחיות

מהו נכס ריק

נכס ריק הינו נכס ראוי למגורים איך אין מתגוררים בו והוא ריק מכל חפץ ואדם.  

הבקשה הינה עבור כל גודל הנכס. לא תינתן הנחה של נכס ריק עבור יחידות דיור או חלק מהנכס. התנאי הוא שכל הנכס ריק מכל חפץ ואדם. 

הנחת נכס ריק הינה רשות ואיננה הנחת חוק. 

ייתכן ויישלח פקח מטעם מחלקת שומה לוודא כי אכן אין חפצים בנכס לגביו מבוקשת ההנחה.


מהו נכס לא ראוי למגורים

נכס לא ראוי הינו נכס אשר נהרס, ניזוק או נמצא בשיפוץ מאסיבי אשר הרס את המבנה, במידה שאיננו מאפשר עוד מגורים

הבקשה הינה עבור כל גודל הנכס. לא יאושר פטור נכס לא ראוי למגורים עבור יחידות דיור או חלק מהנכס.


יחידות דיור הבהרה

לידיעתכם לא ניתן לקבל הנחה מארנונה בגין נכס ריק או נכס שאינו ראוי למגורים על חלק מנכס.

יחידת דיור שאין לה היתר לפיצול הדירה כדין הינה חלק מנכס ולא תוכלו לקבל עבורה הנחה מארנונה.


מסמכים שיש לצרף לבקשה

נכס ריק - לבקשה יש לצרף תדפיסי חשבונות מים וחשמל המוכיחים העדר צריכה בתקופת ההנחה המבוקשת וכן הסבר מה נעשה עם החפצים בנכס.

נכס אינו ראוי למגורים - לבקשה יש לצרף תמונות המציגות את מצב הנכס.


תקופת ההנחה

נכס ריק - ההנחה תינתן לתקופה של 6 חודשים מצטברים לכל היותר.

נכס אינו ראוי למגורים - הפטור ניתן לתקופה של חצי שנה עם אופציה להארכה עד ל- 3 שנים לכל היותר.


פרטי בעל הנכס

פרטי הנכס

סוג הנכס

 

פרטי הבקשה

 

 
צירוף מסמכים

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגלית אוחיון מזכירת אגף נכסים והכנסות בטלפון 02-9700603 או בפנייה מקוונת >>