תלמידים אשר נקבעה להם זכאות ע"י ועדת איפיון וזכאות של אגף החינוך, ושובצו ללימודים במסגרות החינוך המיוחד, זכאים להסעה מבתיהם למוסד החינוכי ובחזרה. במקרים מסויימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה.

ההסעות מיועדות להביא את התלמידים מבית התלמיד אל מוסדות החינוך ובחזרה במתכונת יום יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית שלהם ולהחזירם לבתיהם. זמני ההסעה קבועים במהלך שנה למעט ימים מיוחדים – חגים וחופשות. ההסעה/המלווה אינם פרטיים אלא משולבים עם תלמידים ומוסדות נוספים.

מידע חשוב ונהלים - הסעות חינוך מיוחד

מי זכאי להסעה?

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 3 עד 21 זכאים להסעה מביתם לבית הספר בו הם לומדים ובחזרה.

תלמידים בגילאי 0-3 ומעל גיל 21 יש לפנות לאגף לשירותים חברתיים לבדיקת זכאות.

זכאות וסוג ההסעה נקבעים לפי קוד לקות שנקבעה בועדת איפיון וזכאות במחלקת חינוך מיוחד, כך למשל חלק מהתלמידים זכאים להסעה מביתם, אך בעלי לקויי למידה נאספים מתחנות ההסעה ולא מהבית.

אין השתתפות בהסעות לטיפולים רפואיים וכד'.


תהליך שיבוץ להסעה לחינוך מיוחד

 1. מחלקת החינוך המיוחד במועצה מעבירה לרשות ההסעות את שיבוץ המוסד החינוכי של התלמיד.
 2. במהלך חודשים יולי-אוגוסט נבנים מסלולי הנסיעה, תוך התחשבות בצרכי התלמידים ובכפוף לנהלי משרד החינוך.
 3. המסלולים המתוכננים מועברים לאישור משרד החינוך.
 4. חברת ההסעות מקבלת מאיתנו את פרטי התלמיד כולל שם, ישוב ומספר טלפון. (חברת ההסעות היא זו שמשבצת את הנהגים למסלולי ההסעה).
 5. יום-יומיים לפני תחילת שנת הלימודים הנהגים או המלווים יוצרים קשר עם ההורים לתיאום כתובת מדויקת ועדכון שעת האיסוף.
 6. שעת סיום הלימודים נקבעת לפי מערכת השעות של מוסד הלימודים, מוסד הלימודים מעביר את הנתונים לרשות ההסעות, במקרה ונתקלתם באי התאמה נא צרו קשר:

  מילכה רוזנברג
  רכזת הסעות


מדוע רק בסוף אוגוסט ההורים מקבלים מידע על ההסעה?

 1. חלק מתלמידי החינוך המיוחד שלומדים במוסדות מחוץ לתחומי המועצה מקבלים אישור לימודים מהמוסד רק בסוף אוגוסט. שינוי בשיבוץ תלמיד משפיע לעיתים על מספר מסלולים ולפיכך אנו ממתינים לסיום שיבוצי כלל התלמידים.
 2. שילובי הסעות בין הרשויות, עפ"י כללי משרד החינוך, נעשים רק בימים האחרונים של אוגוסט.

איסוף והסעה לבית הספר ופיזור בסיום הלימודים

 1. על פי  חוזר מנכ"ל משרד החינוך באחריות בתי הספר לבנות את מערכת השיעורים בצורה היעילה ביותר, באופן שיהיה אפשר להסתפק באיסוף אחד למוסד החינוך ובפיזור אחד בלבד.
 2. במוסדות חינוך רגילים שיש בהם כיתות חינוך מיוחד ותלמידים עם מוגבלויות המשולבים בכיתות רגילות יאושרו כמה פיזורים עם הצגת מערכות שעות.
 3. לא יקוימו שיעורים במקצועות חובה בשעת אפס המחייבים קווי הסעות נוספים או מיוחדים.
 4. חובה על ההורים ללא קשר לסוג הלקות, ובכלל זה לקויות קלות לדאוג כי בהסעת האיסוף בבוקר ימתין עם התלמיד ליד ביתו אדם מבוגר עד הגעת רכב ההסעות.
  כמו כן עליהם לדאוג כי בהסעת הפיזור בצהריים מבית הספר לבית התלמיד ימתין בתחנת ההורדה ליד בית התלמיד אדם מבוגר שיקלוט את התלמיד ויוביל אותו לביתו.
  אין לאפשר את המתנת התלמיד לבדו עד להגעת רכב ההסעה בבוקר, ואין לאפשר הורדה ליד הבית והשארת התלמיד לבדו בדרכו לביתו בצהריים.
 5. המתנה ללא הורים תתאפשר רק במקרים בהם יעבירו ההורים למנהל אגף החינוך ברשות המקומית הצהרה בכתב חתומה בפני עו"ד בה הם מאשרים את השארת התלמיד.

 


זכאות להסעה בסוף יום לימודים

זמני סיום הלימודים נקבעים ע"י משרד החינוך על פי לקות התלמידים. בימים של טיולים, מסיבות, מחלה או כל חזרה שאינה בשעת סיום הלימודים התקנית באחריות הורי התלמיד לדאוג לחזרתו הביתה.

סיום לימודים בימים מיוחדים

כל מסגרת חינוכית מחויבת לקבל את אישור המפקח המחוזי של משרד החינוך ועל התאריכים בהם יתקצר יום הלימודים. כמו כן ועפ"י הנחיות משרד החינוך, על המוסד החינוכי לעדכן את ההורים כבר בתחילת שנת הלימודים מהי תוכנית העבודה בחופשות ובאילו תאריכים יתקצר יום הלימודים.

קיצור יום לימודים

תלמידים שלומדים במסגרות החינוך המיוחד, לא יוכלו להשתחרר לפני סיום יום הלימודים.


הסעה לצהרון/מועדונית לתלמידי חינוך מיוחד

על פי הוראת משרד החינוך הסעת תלמידים תתבצע אך ורק בשעת סיום הלימודים הרשמית ואין הסעות לצהרונים או מצהרונים.
מלבד תלמידים הזכאים למועדונית מטעם משרד הרווחה אשר זכאים להסעות למועדונית אלו.
יחד עם זאת, ביודענו את המציאות אנחנו דואגים במידת האפשר, להוריד ילדים בצהרון/מועדונית.

לקבלת הסעה לצהרון/מועדונית לתלמידי חינוך מיוחד יש למלא טופס בקשה:

בקשה להסעה לצהרון לתלמידי החינוך המיוחד >>

תנאים למילוי הבקשה:

 • תלמידים השוהים בסיום הלימודים במועדונית מטעם משרד הרווחה.
 • תלמידים שלא זכאים אך שוהים בצהרון באופן פרטי ומעוניינים לקבל הסעה לצהרון ומהצהרון לביתם בסוף היום.
 • תלמידים המעוניינים להישאר בצהרון בבית הספר בו הם לומדים ולקבל הסעה בסיום הצהרון.

שימו לב - הבדיקה להסעה לתלמידים לא זכאים היא על בסיס מקום פנוי וללא התחייבות!
בקשות לתחילת שנת הלימודים יש להגיש עד סוף חודש יולי, בחודשים אוגוסט וספטמבר לא יבדקו בקשות חדשות.
 


עדכונים ושינויים חד פעמיים

יש להודיע על ביטול הסעה במידה והתלמיד לא יגיע בבוקר או בצהרים או בשניהם, על מנת למנוע עיכובים מיותרים לתלמידים האחרים הנוסעים באותה ההסעה.

את ההודעה יש למסור לנהג ההסעה או למלווה (במידה ויש) ובמקביל לעדכן את החברה לפיתוח מטה בנימין 9873*.


מקרים חריגים בהסעות ובקשות מיוחדות

בקשות מיוחדות אשר אינן מאושרות בכללי זכאות להסעה של משרד החינוך המפורטים לעיל מופנות ע"י המועצה לוועדת הסעות מרכזית של משרד החינוך. דיוניה מרכזים את כל הבקשות מכל הרשויות בארץ.

הוועדה מתכנסת  אחת לחודש, דנה בכל מקרה לגופו ומשיבה תשובה בכתב למועצה, כל התהליך עד קבלת התשובה נמשך כחודשיים.

את הבקשה יש להפנות לרשות ההסעות:

 בקשה חריגה לועדת הסעות מרכזית >>


טרמינלים/העברת תלמידים

טרמינל הוא מקום בטוח ומוסכם בו מותר להעביר תלמידים מרכב לרכב.

אילוצי ההסעות ברכבים ממוגני ירי ומיעוטם של רכבים אלה לעומת הצרכים הנדרשים מאלצת אותנו לשימוש בטרמינלים.

בנוסף, על מנת לקצר את אורך הנסיעות אנו אוספים תלמידים שונים מיישוב מגורם ובטרמינל אנו מעבירים אותם להסעה לפי אזור המוסד.

בטרמינלים תלמידים עוברים מרכב ממוגן ירי לרכב אחר, איתו ממשיכים לערים השונות עפ"י שיבוצם במוסד החינוכי.

במזרח בנימין: הטרמינל החדש בשער בנימין מרווח ונעים ומוכן לקליטת תלמידים, המקום מושגח ע"י מלווה מקצועית והותקנו מצלמות להגברת הבטיחות.

במערב בנימין: העברת תלמידים מתבצעת ביישוב חשמונאים מרכב לרכב! הנחיה חד משמעית בנושא הועברה לכלל הנהגים והמלווים, רכב חובר לרכב אין להשאיר תלמידים לבד בשום אופן.


שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על ההסעות

המועצה מקבלת ממשרד החינוך תקציב כדי להסיע את בננו. למה לא נוכל לקבל הסעה למקום בו אנחנו מבקשים?

המועצה מקבלת תקציב ממשרד החינוך אך ורק לתלמידים שלומדים באזורי הרישום שלהם. תלמידים שלומדים מחוץ לאזורים אלה, המועצה לא מקבלת תקציב בגינם.


הילדים שלנו נאלצים להמתין להסעה לפעמים גם 30 דקות

בדומה לתחבורה ציבורית גם הסעות אלו דורשות לעיתים המתנה. משרד החינוך מחייב לשלב תלמידים ממוסדות חינוך קרובים ולעיתים נדרשת המתנה להסעה.

בנוסף, צי הרכבים ממוגני הירי מוגבל בכמותו. כדי להיענות לכל צורכי התלמידים יש צורך בשילוב מסלולים.

על מנת למנוע המתנה מיותרת המועצה עושה מאמץ בתאום עם בתי הספר לדרג את שעות סיום הלימודים בדרך שתהיה כמה שפחות המתנה.


בני מתחיל את בית הספר בשעה 8:00 אך ההסעה מורידה אותו בשעה 7:30

כלל מוסד החינוך נפתחים לא יאוחר מהשעה 7:30. על מנת שכל התלמידים יגיעו בזמן ללימודים ייתכן כי חלק מהתלמידים יצטרכו להגיע לבית הספר כבר בשעה 7:30 ולהמתין עד שעת תחילת הלימודים.


בני חזר מטיול בית ספרי בשעות אחר הצהריים. כיצד הוא אמור לחזור הביתה?

חוזר מנכ"ל של משרד החינוך קובע כי הפיזור לאחר טיולים ולאחר פעילות בית ספרית ייעשה באמצעות הסעות בתי הספר או באחריות ההורים.

בכל מקרה רשות ההסעות, בתיאום עם בתי הספר, משתדלת ללא התחייבות לעזור ולבצע שינויים בהסעות באותו יום כדי להקל על התושבים והתלמידים.


לבני נקבעה מערכת לימודים מיוחדת ובימי שני הוא מתחיל את הלימודים בשעה 10:00. מי אחראי על הסעתו?

שעת תחילת הלימודים נקבעה ע"י משרד החינוך לשעה 8:00. אין אישור לבצע הסעות לשעה מאוחרת יותר. התלמיד יצטרך להגיע לבית הספר בהסעה רגילה או בסיוע הוריו.

אלא במקרים חריגים המאושרים ע"י משרד החינוך.


בני עולה לכיתה א' בחינוך המיוחד. שבוע לפני תחילת השנה, ועדין לא קיבלתי פרטים מתי תגיע ההסעה לקחת אותו לבית הספר?

 1. חלק מתלמידי החינוך המיוחד שלומדים במוסדות מחוץ לתחומי המועצה מקבלים אישור לימודים רק בסוף אוגוסט. שינוי בשיבוץ תלמיד משפיע לעיתים על מספר מסלולים.
 2. שילובי הסעות בין הרשויות, עפ"י כללי משרד החינוך, נעשים רק בימים האחרונים של אוגוסט.

בני נוסע בהסעה לבי"ס לחינוך מיוחד עם תלמידים נוספים שאינם לומדים איתו בבית ספר. הוא יורד אחרון וסובל מהנסיעה הארוכה. מה ניתן לעשות?

בתחילת השנה, אחרי שיבוץ התלמידים להסעות, נבחנים משכי הזמן ושעות הגעה לכל מוסדות החינוך שבמסלול (תלוי בשעת היציאה ובעומסי התנועה).

בתיאום עם משרד החינוך נעשים שיפורים רבים במהלך החודש הראשון ללימודים.

פתחו פניה לרשות ההסעות ועדכנו אותנו. נשתדל, במסגרת ההנחיות והאישורים, לשפר ככל שניתן את אורך ההסעה המשולבת.