הנגשה טכנולוגית - כל מה שרצית לדעת

מהי הנגשה טכנולוגית?

הנגשה טכנולוגית נועדה לסייע לתלמידים עם מוגבלויות להתמודד ביעילות עם המגבלה. להנגיש פעילויות לימודיות שאינן נגישות עבורם בשל המגבלה, לאפשר להם תקשורת בערוצים חלופיים (ויזואליים במקום שמיעתיים או להיפך), לאפשר להם לרכוש ידע, להבין את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה.


למי מיועדת הנגשה טכנולוגית?

תלמידים עם מוגבלויות (לקות ראיה ושמיעה, לקויות למידה שונות) המשפיעות על תפקודם במוסד החינוכי הלומדים במערכת החינוך.


איך מגישים בקשה להנגשה טכנולוגית?

יש למלא טופס בקשת הורים להנגשה טכנולוגית שימו לב יש לצרף לטופס את כל המסמכים הנדרשים המעידים על אופי המוגבלות של התלמיד בהקשר לתפקודו במוסד החינוכי על מנת שתבחן הבקשה לקבלת ציוד טכנולוגי מותאם.

שימו לב – הגשת הבקשה היא עבור תלמידים שלומדים במוסדות החינוך במטה בנימין.

תלמידים ממטה בנימין שלומדים ברשויות אחרות – יש להגיש את הבקשה ברשות בה הם לומדים.מהו תהליך אישור הבקשה?

לאחר בקשת ההורים מנהל בי"ס מזמן דיון ישיבה רב מקצועית בהשתתפות מומחי התחום בהתאם למוגבלות. 

הצוות הרב מקצועי בבי"ס מעביר את חוות דעתו לממונה המקצועי על יישום החוק לצורך אישור וחתימה. הממונה מקבל החלטה בעניין והטופס החתום מועבר לרשות.

הרשות מודיעה להורים כאשר הציוד מגיע לרשות.איך מקבלים את הציוד?

הרשות המקומית רוכשת את הציוד המאושר. ההורים מגיעים למועצה לקבל את הציוד. לאחר קבלת הציוד ההורים חותמים על  טופס אישור לקבלת הציוד.