המועצה הדתית נותנת שירותי דת בתחומים שונים: נישואין - רישום לנישואין, הנפקת תעודת רווקות ותעודות נישואין, מקוואות, כשרות - השגחה על מפעלי מזון והענקת תעודות כשרות, פטירה, בית דין, רבני היישובים ותרבות תורנית.